Digitalisering & Teknik

Digital kundportal för livsmedelsverksamheter

Idé utforskas

Digital kundportal för livsmedelsverksamheter

Vad?

En framtida kundportal. Fotograf Freddy Billqvist

Vi på miljöförvaltningen utför regelbundna kontroller på livsmedelsverksamheter, så som restauranger, skolmatsalar, matbutiker, i Helsingborg. Efter varje kontroll får den en kontrollrapport av oss digitalt, men i pappersformat. Detta vill vi ändra på och göra det smartare genom att ta fram digital kundportal.

På kundportalen ska företagaren kunna följa sina ärenden och få direkt återkoppling i sina ärenden, men även kunna återkoppla själv till oss.  Funktioner vi tänker oss i portalen ska bland annat vara:

 • Direkt feedback från kontroller​
 • Se brister de måste åtgärda och kunna släcka bristerna själv efter att de visat att bristen är åtgärdad. ​
 • Boka och boka om kontroller ​
 • Skicka och ta emot meddelanden (exempelvis om RASFF och kokningsrekommendationer och nyheter)​
 • Se sina uppgifter såsom uppgifter om företaget, riskklassning, årsavgift, Smiley med mera. ​
 • Följa sina ärenden samt ta del av beslut och handlingar.

Vi vill göra detta för att vi behöver effektivisera vårt arbete och möjliggöra ett enkelt och säkert sätt för företagen att följa sina ärenden och kommunicera med oss. Och själv lätt kunna återkoppla när de utfört åtgärder. Vi har också ett behov av att nå ut med information som ibland är specifik för ett företag eller en typ av företag såsom RASFF-meddelanden eller kokningsrekommendationer.

Vi ser att detta kommer att ge positiva effekter både för kunder och oss, bland annat genom att:

 • Kunden​, kan lättare följa och åtgärda brister från en kontroll, kan se vad som hänt under tid i sin verksamhet, ​får EN ingång för att hålla kontakt med oss, ​får snabbare återkoppling och kan själv ändra vissa uppgifter och​ kan få direktmeddelanden och notiser när något hänt antingen i ett ärende eller när det gäller nya regler etcetera. ​
 • ​Vi på förvaltningen kan göra uppföljningar på ett enklare sätt, ​kan nå ut med information anpassad för företaget och ​få ett effektivare sätt att utforma en kontrollrapport samt mindre​ administration i övrigt.
Publicerad: 11 maj, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Skapa en digital kundportal där livsmedelsföretagare alltid har tillgång till sin information.

 • Drivs av

  Miljöförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  Automatisering/RPA

 • Sektor

  Digitalisering / Företagande / Livsmedel

Kontakt

Namn: Johan Albihn
E-post: Johan.Albihn@helsingborg.se

Namn: Julia Sandberg
E-post: julia.sandberg@helsingborg.se