Trygghet

Lyftaletten – För ett tryggare toalettbesök

Idé utforskas

Lyftaletten – För ett tryggare toalettbesök

Vad?

Lyftaletten är ett hjälpmedel som ska hjälpa våra kunder att sätta och resa sig från toaletten. På så sätt ämnar vi att ökar kundernas självständighet, trygghet och i förlängningen deras livskvalitet.

Varför?

Kunderna blir sittandes länge på toaletten eftersom de själva inte klarar att ta sig upp. I vissa fall skäms de och vill inte vara till besvär, varför de larmar först efter lång tid sittandes. I annat fall kanske de själva försöker ta sig upp och tappar balansen och slår sig. I värsta fall kan de inte larma efter att de trillat och slagit sig och utgången kan bli förödande.

Det krävs också en stor ansträngning av vårdpersonalen att hjälpa kunderna vid sina toalettbesök med förslitningsskador till följd.

Hur?

Lyftaletten är en prototyp som vi har tagit fram för att, genom en sittställning med inbyggd motor, hjälpa kunden att sätta sig och resa sig från toaletten.

Genom Lyftaletten vill vi skapa en bättre och mer dräglig vardag för våra kunder i Hemvården. Deras självständighet ökar och de blir inte sittandes på toaletten i timmar i väntan på att någon ska komma och hjälpa dem.

Runt årsskiftet 22/23 kommer en prototyp att färdigställas för att testas i verksamheten och gentemot våra kunder i hemvården.

Publicerad: 23 november, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Mer självständiga och trygga kunder

Effektmål

Mindre fallolyckor

Effektmål

Mindre förslitningsskador på medarbetare

Effektmål

Högre livskvalitet för kunden

Kontakt

Namn: Rami Salaymah
E-post: Rami.Salaymah@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se