Vad?

Lyftaletten är ett hjälpmedel som ska hjälpa våra kunder att sätta sig men kanske främst resa sig från toaletten.

Varför?

Som det ser ut idag så krävs det en stor ansträngning av vårdpersonalen för att hjälpa våra brukare vid sina toalettbesök. En stor problematik är även att vi har haft kunder som har blivit sittande länge på toaletten då de inte själva har klarat att ta sig upp.

Hur?

Lyftaletten är en prototyp som vi tar fram för att lösa utmaningen vi har när det handlar om främst våra äldre kunder.

I slutet av december kommer vi ha en prototyp färdig som ska testas i verksamheten och med våra kunder.

 • Drivs av

  Vård- och omsorgsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Estimerad budget

  150000 kr

 • Kostnad hitintills

  150000 kr

 • Sektor

  Vård

Kontakt

Namn: Rami Salaymah
E-post: Rami.Salaymah@helsingborg.se

Namn: Niels Bergsten
E-post: niels.bergsten@helsingborg.se