Vad?

Helsingborgs stad är en av de första kommunerna att erbjuda en innovativ lösning för tvätt av våra tjänstefordon. Staden har tecknat avtal med Bringwash AB som utför utvändig tvätt och invändig städning på plats hos beställaren eller där fordonet står parkerat.

Varför?

Detta nya arbetssätt bidrar till minskade transporter inom staden. Vi spar med andra ord både pengar och miljö om vi kan fortsätta arbeta på detta sätt. Hittills har det varit väldigt uppskattat av både samordnarna på SBF och av medarbetare som kör bilarna. Om upplevelsen av testet förblir positiv kommer vi göra en större upphandling till hösten.

Hur?

Sedan strax innan sommaren 2020 och fram till siste oktober samma år testar vi att anlita Bringwash för bilar som är i behov av både tvätt och invändig städning. Om det faller väl ut finns det möjlighet till förlängning året ut. Företaget använder sig av en metod där de använder 0.5 liter vatten för att tvätta en bil (jämfört med 50-100 liter för en vanlig biltvätt). Smutsen torkas bort med trasor som därefter tvättas på ett godkänt tvätteri i Lund.  Om det skulle finnas risk för minimalt spill läggs ett tunt skydd runtom fordonet vid tvätt.

Effektmål

Detta nya arbetssätt bidrar till minskade transporter inom staden.

Kontakt

Namn: Lars Dahlgren
E-post: Lars.Dahlgren@helsingborg.se