Klimat & Miljö

Mobilitet inom Helsingborgshem

Idé utforskas

Mobilitet inom Helsingborgshem

Vad?

Inom området mobilitet händer det mycket och Helsingborgshem har arbetat fram en intern vision för mobilitetsarbetet. Utöver denna vision inleder vi också innovativa mobilitetsinitiativ för våra boende med ett projekt kallat Mobilitet på Drottninghög.

Varför?

Mobilitetsvisionen har vi tagit fram för att säkerställa att våra olika initiativ inom området följer en röd tråd och har bäring i vår kärnverksamhet och i vårt ägaruppdrag. Mobilitet på Drottninghög startar vi för att bidra till stadens klimatmål genom att möjliggöra mer hållbara sätt att förflytta sig till, från och inom området.

Hur?

Mobilitetsvisionen kommer att presenteras som en praktisk guide i digitalt format som innehåller Helsingborgshems tankar kring mobilitet samt en checklista för att säkerställa att initiativ och projekt går i linje med visionen. Helsingborgshems mobilitetsarbete ska stå på tre ben – hållbarhet, trygghet och kundnytta. Mobilitet på Drottninghög inleder vi, i samarbete med forskare från högskolan i Halmstad, med ett djupgående dialogarbete med våra kunder för att förstå deras behov. Samtidigt scannar vi av marknaden för att se vilket utbud som finns och vilka potentiella samarbetspartners som vill vara med oss på denna resa i nytänkande, innovation och beteendeförändring. Vidare har vi en tät dialog med staden och vi planerar även att samarbeta med de andra byggherrarna på området.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
 • Drivs av

  Helsingborgshem

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Sektor

  Delningsekonomi / Medskapande / Miljö / Mobilitet / Mobilitetslösningar / Transport

 • Partners

  AHA2, Högskolan i Halmstad

Kontakt

Namn: Anna Nijssen
E-post: Anna.nijssen@helsingborgshem.se