Vad?

Genom placemaking aktiverar vi parken och fyller parken med kreativitet, event, idéer och glädje.

Varför?

För att fler ska uppleva att en plats upplevs som trygg har vi byggt om platsen i 2018, och nu testar vi även att aktivera den tillsammans med invånarna.  Vi vet att tillit till andra och en bra gemenskap i ett område skapar trygghet och det vill vi förbättra genom att använda parken som arena. Vi vet också att platser upplevs som trygga om det är många som använder den och det är många olika grupper som använder den som har olika bakgrunder, ser olika ut, från olika generationer och så vidare.

Hur?

Vi har satt av en budget till så att vi kan ge stöd till idéer om projekt, evenemang och aktiviteter som invånare eller föreningar vill göra i parken. För att fånga upp engagemang är vi aktiva och söker även upp de grupper som inte använder parken så mycket idag som till exempel studenter eller letar reda på eldsjälar som vi kan samarbeta med.

Staden skapar även ett grundutbud av aktiviteter och evenemang i samarbete med föreningar och företag. Under 2021 har vi program för vår, sommar, höst och vinter för alla målgrupper som till exempel barnyoga, schack, musikkonserter med mera och under 2022 så utvidgas konceptet till att även finnas på Gustav Adolfs torg.

Vi samarbetar med Näringsliv och Destination.

Effektmål

Fler upplever Furutorpsplatsen som trygg. Fler grupper använder parken och att man använder den mer under hela året och inte bara på dagtid.

Kontakt

Namn: Moa Sundberg
E-post: moa.sundberg@helsingborg.se