Trygghet

Söderscen på Furutorpsplatsen och Gustav Adolfs torg – skapar liv och trygghet tillsammans

Skalas upp

Söderscen på Furutorpsplatsen och Gustav Adolfs torg – skapar liv och trygghet tillsammans

Vad?

I ett första skede aktiverade vi parken genom placemaking med målet att skapa en park full av kreativitet, olika evenemang, nya idéer och mycket glädje. Numera finns även en plats som kallas för Söderrummet på GA- torg som är en del av Söderscen. Där kan verksamheter nå ut till söderborna och vi arrangerar kontinuerligt event för att vara mer närvarande på torget.

Varför?

För att fler ska uppleva att en plats upplevs som trygg har vi byggt om platsen i 2018, och nu testar vi även att aktivera den tillsammans med invånarna.  Vi vet att tillit till andra och en bra gemenskap i ett område skapar trygghet och det vill vi förbättra genom att använda parken som arena. Vi vet också att platser upplevs som trygga om det är många som använder den och det är många olika grupper som använder den som har olika bakgrunder, ser olika ut, från olika generationer och så vidare.

Hur?

Vi har satt av en budget till så att vi kan ge stöd till idéer om projekt, evenemang och aktiviteter som invånare eller föreningar vill göra i parken. För att fånga upp engagemang är vi aktiva och söker även upp de grupper som inte använder parken så mycket idag som till exempel studenter eller letar reda på eldsjälar som vi kan samarbeta med.

Staden skapar även ett grundutbud av aktiviteter och evenemang i samarbete med föreningar och företag. Under 2021 har vi program för vår, sommar, höst och vinter för alla målgrupper som till exempel barnyoga, schack, musikkonserter med mera och under 2022 så utvidgas konceptet till att även finnas på Gustav Adolfs torg.

Vi samarbetar redan med många olika aktörer på Söder och fler är välkomna!

Publicerad: 7 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Att fler målgrupper ska vistas i parken och på GA-torg, under större del av året och fler timmar på dygnet inte bara på dagtid.

Effektmål

Att fler upplever Furutorpsplatsen och GA- torg som trygga platser

Kontakt

Namn: Moa Sundberg
E-post: moa.sundberg@helsingborg.se