Vad?

Socialförvaltningen har skrivit IOP-avtal med föreningen REKO, för att de tillsammans med ungdomar ska göra inlägg om stödinsatser i sociala medier.

Pausat på obestämd tid, då föreningen REKO har pausat sin verksamhet

Varför?

Vi har svårt att nå ut till ungdomar med det stöd som finns att få, via staden, regionen och frivilligorganisationer. De går inte in på helsingborg.se och söker när de mår dåligt. Vi behöver finnas och vara aktiva där ungdomar finns, i sociala medier. Samtidigt har socialförvaltningen idag inte resurser att själva driva kanaler riktade till ungdomar i sociala medier och skapa flöde och följare.

Hur?

Genom ett IOP-avtal med föreningen REKO gör de inlägg, tillsammans med ungdomar i staden, för publicering i sina kanaler i sociala medier, som riktar sig till ungdomar. Inläggen sponsras på Instagram. REKO får fler följare i sin kanal, som de sköter med ett regelbundet flöde och socialförvaltningen kan få ut sin information genom inlägg som ungdomar själva skapar och sprider vidare.

Effektmål

Att Helsingborgs ungdomar vet var de ska vända sig för att få stöd

Invånarinvolvering

Förening har drivit projektet tillsammans med ungdomar

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Hälsa

 • Teknologier

  Digital kommunikation

 • Sektor

  Barn och unga, Delaktighet, Fritid, Kommunikation, Medskapande, Psykisk hälsa, Social innovation

 • Partners

  Invånare, REKO - Helsingborgs ungdomsjour

Kontakt

Namn: David Bergström
E-post: david.bergstrom@helsingborg.se

Länkar