Klimat & Miljö

NSR bygger biokolsanläggning

Idé utforskas

NSR bygger biokolsanläggning

Vad?

Vi bygger en anläggning för produktion av biokol, där vi använder ris och grenar från stadens parker och invånarnas trädgårdar för att skapa ett lokalt kretslopp.

I slutet av 2018 fick NSR besked från Naturvårdsverket om att blivit beviljade pengar för att bygga en anläggning för produktion av biokol från främst trädgårdsavfall på NSR:s anläggning i Helsingborg.

NSR får idag in stora mängder trädgårdsavfall från privatpersoner och verksamheter. Trädgårdsavfallet flisas och komposteras och blir till näringsrik jord men en grövre del skickas idag bara till förbränning. Varma årstider kan det också vara svårt att bli av med det grövre fliset, men genom att göra biokol av det så får vi en större nytta av det som t.ex. jordförbättrare eller för att ta hand om förorenade jordar. Samtidigt skapar vi ett biokol som ger möjlighet att återföras till kommunerna för att användas i dess grönstruktur.

Varför?

Ger både energi och förbättrar jord

I processen avges energi som kan tas till vara i fjärrvärmesystemet. Biokolet är genom sin struktur ett utmärkt jordförbättringsmedel som också kommer att göra staden grönare.

Produktionsstart är planerad under våren 2022. Under tiden kommer NSR genomföra olika försök, samt bjuda in aktörer och intressenter på en fantastisk framtidsresa.

Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024
 • Drivs av

  Nordvästra Skånes Renhållnings AB

 • Kategori

  Klimat & Miljö

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Sektor

  Miljö

Kontakt

Namn: Ludvig Landen
E-post: Ludvig.landen@nsr.se