Demokrati

Monument

Realiserad

Monument

Vad?

Monument; ett innovativt delaktighetsprojekt där alla stadens invånare bjuds in till en tävling
som går ut på att rösta fram de bästa förslagen på nya minnesmärken i Helsingborg.

Varför?

Helsingborgs stadsteater syftar med projekt Monument att testa gränserna för vad scenkonst skulle kunna vara samt att kunna möta publik på nya sätt med tekniken som tillgängliggörare.

Helsingborgs stadsteater står precis som många andra kulturinstitutioner inför utmaningen med att nå yngre målgrupper med sin verksamhet. Helsingborgs stadsteater har som mål att öka antalet besök samt det strategiska målet att på innovativa sätt förnya hur vi presenterar och erbjuder teater i syfte att upprätthålla och utveckla intresset för både scenkonsten och teaterns relevans som samhällsaktör.

Hur?

Utvalda bidrag kommer att visas under stadsmässan H22 City Expo med hjälp av den digitala tekniken Augmented Reality. Publiken går en promenad i city; en promenad som också är en scenkonstupplevelse, och längs sträckan kan man via en app i mobilen ta del av de olika förslagen tack vare den senaste digitala tekniken.

Publicerad: 10 maj, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Utmana publikens upplevelse av projektet/vandringen som scenkonst/teater.

Effektmål

Utveckla scenkonsten och intresset för teater

Invånarinvolvering

Alla stadens invånare bjuds in till en tävling som går ut på att rösta fram de bästa förslagen på nya minnesmärken i Helsingborg. Invånarna får ge förslag på vem de tycker borde förevigas i form av en staty eller ett monument, var detta minnesmärke ska vara placerat och motivering varför. Statyer, monument och minnesmärken är berättelser om den tid då de skapades och ett slags budskap till dem som kommer efter oss. Men vems historia berättar de? Och vilken historia tycker helsingborgarna borde bevaras för framtiden?

 • Drivs av

  Helsingborg Arena och Scen AB / Kulturförvaltningen / Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi göra invånarna mer delaktiga och medskapande?

 • Kategori

  Demokrati

 • Teknologier

  AR

 • Estimerad budget

  1786000 kr

 • Kostnad hitintills

  1786000 kr

 • Sektor

  Delaktighet / Digitalisering / Kultur

 • Partners

  Kulturförvaltningen / Stadsbyggnadsförvaltningen

Kontakt

Namn: Dennis Claesson
E-post: dennis.claesson@helsingborg.se

Länkar