Vad?

En mikrovågsugn som är omtänksam, klok och intuitiv, som med hjälp av sensorer som kamera och streckkodsläsare själv kan förstå utifrån matförpackningen vilket program som är bäst för tillagning,

Kanske den inte kan bjuda på exklusiva läckerheter, men den kan hjälpa sköra och utsatta människor att få varm och näringsrik mat på köksbordet

Varför?

Vård och omsorg sker ofta i hemmiljö och med hjälp av hemvårdspersonal. De får inte laga mat och i många fall är kunden hänvisad till frysmat som ska värmas i mikrovågsugnen.3

Det kan fungera under en period men för de som befinner sig på väg in i en demenssjukdom kommer det till en punkt när det som tidigare varit banalt blir svårt. Att hantera en mikrovågsugn blir komplicerat och risken för misstag ökar, i värsta fall med att maten i ugnen fattar eld.

Oavsett vilket finns risken att mikron blir oanvänd och den sjuke intar maten kall. Det försämrar en redan skör situation och leder till sämre livskvalitet och ofta ett snabbare sjukdomsförlopp.

Hur?

  • Ugnen behöver självständigt kunna förstå vad för slags mat som den ska värma.
  • Ugnen ska utifrån ”mat-analysen” bestämma lämpligt program (värme, tid, funktioner som grill och ånga) och köra det.
  • Ugnen ska själv kunna avgöra när maten är färdig och helt ta bort risken för överhettning och brand.
  • Ugnen ska kunna ge tydliga instruktioner till användaren. T ex om ett ytterhölje ska av, dessutom ska ugnen kunna avgöra om så skett.

Effektmål

Minskad undernäring bland personer som lider av demenssjukdom i tidigt stadium men fortfarande bor hemma

Effektmål

Ökad livskvalitet och självständighet för personer som lider av demenssjukdom i tidigt stadium

Kontakt

Namn: Kerstin Skornicka Persson
E-post: kerstin.s.persson@helsingborg.se