Hälsa

Demensvänlig mikro

Avbruten

Demensvänlig mikro

Vad?

En mikrovågsugn som är omtänksam, klok och intuitiv, som med hjälp av sensorer som kamera och streckkodsläsare själv kan förstå utifrån matförpackningen vilket program som är bäst för tillagning.

Kanske kan den inte bjuda på exklusiva läckerheter, men den kan hjälpa sköra och utsatta människor att få varm och näringsrik mat på köksbordet.

Förslaget kom från strategiska demenssjuksköterskan Kerstin Skornicka Persson och deltog i den internationella innovationstävlingen Queen Silvias Nursing Award för sjuksköterskor.

Varför?

Vård och omsorg sker ofta i hemmiljö och med hjälp av hemvårdspersonal. De får inte laga mat och i många fall är kunden hänvisad till frysmat som ska värmas i mikrovågsugnen. Det kan fungera under en period men för dem som befinner sig på väg in i en demenssjukdom kommer det till en punkt när det som tidigare varit grundläggande blir svårt. Att hantera en mikrovågsugn blir komplicerat och risken för misstag ökar, i värsta fall med att maten i ugnen fattar eld.

I annat fall finns det även en risk att mikron inte används alls och att den sjuke istället intar maten kall. Det försämrar en redan skör situation och leder till sämre livskvalitet och ofta ett snabbare sjukdomsförlopp.

Behovet är mycket stort, närmare två tredjedelar av alla med en demenssjukdom bor hemma. Det handlar om tusentals bara i Helsingborg som skulle kunna få en säkrare hemmiljö och leva ett självständigare liv längre.

Mikrovågsugnen skulle även kunna användas av andra målgrupper som har behov av stöd, som exempelvis personer med olika funktionsvariationer.

Hur?

En första prototyp har utvecklats tillsammans med idébäraren och nästa steg är att identifiera en samarbetspartner som kan hjälpa oss att utveckla prototypen vidare och genomföra tester tillsammans med användare.

I första läget ska det vara enkelt att använda mikrovågsugnen också för den som lider av en demenssjukdom med hjälp av ett tydligt gränssnitt. I senare utveckling ska ugnen självständigt kunna förstå vad för slags mat som den ska värma och göra det på ett säkert sätt.

  • Ugnen ska utifrån ”mat-analysen” bestämma lämpligt program (värme, tid, funktioner som grill och ånga) och köra det.
  • Ugnen ska själv kunna avgöra när maten är färdig och helt ta bort risken för överhettning och brand.
  • Ugnen ska kunna ge tydliga instruktioner till användaren, t. ex. om ett ytterhölje ska av. Dessutom ska ugnen kunna avgöra om så skett.
Publicerad: 16 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskad undernäring bland personer som lider av demenssjukdom i tidigt stadium men fortfarande bor hemma

Effektmål

Ökad livskvalitet och självständighet för personer som lider av demenssjukdom i tidigt stadium

Kontakt

Namn: Kerstin Skornicka Persson
E-post: kerstin.s.persson@helsingborg.se