Klimat & Miljö

Smarta transporter i city

Testas som pilot

Smarta transporter i city

Vad?

Projektet ämnar att förbättra samlastning av godsleveranser (in och ut) i centrala Helsingborg genom engagera alla stakeholders i city och att analysera transportdata för att möjliggöra samlastning på ett nytt sätt.

Varför?

Samtidigt som vi vill ha ett rikt utbud av varor och tjänster i centrala Helsingborg så vill vi slippa se, höra och lukta lastbilarna som sköter transporterna desamma.  Projektet går ut på att minimera antalet transporter genom att se till att godset ”samåker” till sina destinationer.  Det är onödigt att en försändelse till en butik kommer med Schenker och en annan med DHL om de skulle kunna åka med en och samma bil.

Hur?

Vi vill kartlägga godsflödena i centrala Helsingborg för att i nästa steg kunna hitta ett smartare lösning på affärsmässiga grunder. Smart och effektiv logistik är en process där man kan arbeta sig igenom logistikflödena i 5 nivåer.  Detta projekt kommer in på nivå 3 och vidare, som affärsmässigt neutral möjliggörare

  1. Första nivån – Transportfordonet – är att optimera enskilda rutter och körstil på enskilda fordon.
  2. Andra nivån – Flottan (Företaget/transportören/speditören) – är att optimera en enskild fordonsflotta- vilka bilar ska ta vilka rutter, dela upp områden automatiskt.
  3. Tredje nivån – Kommunen/regionen  (det geografiska området) – är att slå samman flera fordonsflottor och hitta outnyttjad potential mellan dessa.
  4. Fjärde nivån – Timing – är att förutse mönster i både tillgång och efterfrågan och proaktivt förflytta fordon till de punkter som man i förväg förutser kommer efterfrågas.  Även att identifiera och föreslå optimeringar tidigare i kedjan.
  5. Femte nivån – Samhället – Att hitta incitament som motiverar alla aktörer att nå så långt som möjligt i dessa nivåer för att nå ett hållbart (energi, service, säkerhet/totalförsvar)

En första utveckling av en digital tvilling är levererad till staden. Nästa steg är att näringslivsaktörers data läggs in i modellen så att vi kan ta smartare beslut utifrån simulationer i den digitala tvillingen.

se en film om initiativet här.

Publicerad: 9 september, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ett väsentligt minskat antal transportrörelser inne i centrala Helsingborg.

Invånarinvolvering

Tät dialog med aktörerna i logistikkedjan. Både stora och små. Projektet kommer att passa som hand i handske att plocka in i samarbetet inom ramen för i Helsingborgsdeklarationen och kanske även i klimatavtalet.

Kontakt

Namn: Jan Magnusson
E-post: jan.magnusson@helsingborg.se