Demokrati

Möjliggörare på riktigt – BoostHbg Community Fund

Realiserad

Möjliggörare på riktigt – BoostHbg Community Fund

Vad?

Projektet testar olika metoder för att skapa ett system där vårt community gemensamt förvaltar och distribuerar en pott pengar på projekt och satsningar som gynnar communityt. Genom att utforska och använda bland annat blockkedjeteknologi (blockchain) och konceptet av Decentralised Autonomous Organisations (DAO) testar BoostHbg hur en community baserad fond kan användas för att skapa engagemang inom vår målgrupp samt driva nya satsningar med genuin förankring hos målgruppen. Genom detta testas även hur en offentlig verksamhet skulle kunna anamma dessa nya teknologiska lösningar på ett sätt som ökar vår relevans och säkerställer demokratiska och transparenta processer.

Mynnar pilotprojektet ut i en framgångsrik och tydlig metod så ser vi potentialen för andra verksamheter med helt andra typer av målgrupper att kunna ta del av dessa processer.

Varför?

Vi har som målsättning inom Helsingborg stad generellt, och hos BoostHbg specifikt, att arbeta som möjliggörare. Vårt uppdrag som regionalt resurscenter är att stötta våra skånska kreatörer att hålla sig relevanta i ett evigt föränderligt medielandskap. Vi uppnår detta genom att främja innovation, kunskapsdelande och community utveckling.

Genom åren har BoostHbg testat olika metoder och format för att säkerställa vår relevans gentemot vår målgrupp och skapa engagemang. I dagsläget är det dock ibland svårt att få sin målgrupp att engagera sig (brist på tid, intresse, osäkerhet om deras investering tas till vara på etc.). Detta resulterar i att verksamheter erbjuder samhällstjänster baserat på observationer, research och slutligen antaganden. Det bästa hade varit att inte behöva förlita sig på antaganden i slutändan, och för att uppnå detta arbetar BoostHbg aktivt för att skapa ett utbyte både mellan medlemmar inom vårt community men även mellan verksamheten och dess community. Problemet som vi på BoostHbg vill lösa är helt enkelt hur vi säkerställer varsamhetens relevans och nytta på ett engagerande och effektivt sätt där vår målgrupp aktivt deltar i en verksamhet vars uppdrag är att gynna dem. Vi är inte ensamma om denna utmaningen och hoppas kunna omsätta våra lärdomar inom vårt specifika fält till något även andra verksamheter kan ta del av.

Skulle vi faktiskt kunna höja tjänsternas relevans om vi byggde ett system där community medlemmar enkelt kan engagera sig och även få beslutsfattande makt? Skulle detta leda till bättre och mer värdefulla verksamhetsaktiviteter? Genom pilotprojektet vill svara på de frågorna och ge vårt community makten att fatta beslut som sen kan omsättas till verksamhet.

Hur?

Detta är ett utforskande projekt inom ett banbrytande område – inte bara i Sverige utan även globalt. Det betyder att det kommer med några stora frågeställningar och utmaningar som vi måste bemöta under utvecklingen. Projektet kommer engagera verksamheter inom den offentliga sektorn men även civilsamhället och akademien. För att möta de olika utmaningarna och svara på frågorna kommer vi behöva engagera arbetsgrupper där extern expertis bjuds in för att höja ambitionen och kompetensen av projektet. Vi kommer även bjuda in vårt community i utformningen av fonden och vilka spelregler som kommer användas för beslutsfattande. Detta säkerställer delaktighet och förankrar projektet i communityt som vi vill ska engagera sig i det när det lanseras.

Publicerad: 29 april, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

- Engagerade medlemmar i vårt community som tar ansvar för sina behov. Målet med att engagera sitt community är att säkerställa relevansen av sin verksamhet. Genom att erbjuda effektiva metoder som underlättar detta utbytet hoppas vi kunna främja engagemang och visa värdet av delaktighet. Vi hoppas att detta resulterar i att fler tar tillfället i akt och gör sin röst hörd.

Effektmål

- En levande communityfond som kan utvecklas och växa efter pilotprojektet. Om det visar sig att detta är en värdefull metod så kommer BoostHbg fortsätta att utveckla den och tillsätta delar av vår årliga verksamhetsbudget för att spenderas via fonden.

Effektmål

- Lärdomar och nya arbetsmetoder som kan användas inom vår egen verksamhet men även extraheras till andra verksamheter. Eftersom detta är ett utforskande projekt så är främsta målet att inhämta kunskap som antingen visar att detta är rätt spår att fortsätta utveckla eller att vi borde investera resurser på annat.

Invånarinvolvering

BoostHbg Community Fund bygger på att involvera invånare, både under utvecklingsfasen och i slutprodukten. För att projektet ska bli lyckat krävs det engagemang från de vi verkar för. Just pilotsatsningen fokuserar på en specifik målgrupp – Skånska kreatörer inom spel och film – men om metoden visar sig vara effektiv så kan den användas i andra typer av sammanhang för att engagera invånare i olika projekt och initiativ.

Kontakt

Namn: Hillevi Gustafson
E-post: Hillevi.Gustafson@helsingborg.se