Vad?

På Fredriksdal erbjuds konferenser och möten i en mycket attraktiv, inspirerande utomhusmiljö. Idén utvecklades under våren, då efterfrågan på sedvanliga möten inomhus störtdök, men det alltjämt fanns signaler som pekade på önskemål att fortsätta konferera och mötas fysiskt, om än i nya former.

Varför?

Den sociala och fysiska distanseringen har å ena sidan lett till värdefulla förflyttningar i våra mötesbeteenden: Vi har till exempel blivit mycket skickligare på att hantera digitala möten och på att skapa värden i den mötesformen. Å andra sidan kvarstår ett stort behov av att fysiskt träffas i grupp för att bedriva och utveckla verksamhet tillsammans. Detta behov blir tydligare vartefter pandemin drar ut på tiden och risken för att medarbetare isoleras och förlorar sitt kollegiala sammanhang. Det fysiska mötet är alltså alltjämt viktigt i många företag och organisationer, inte minst utifrån ett socialt hållbarhetsperspektiv. Med utomhuskonferenserna på Fredriksdal bäddar vi för det behovet, samtidigt som vi minskar risken för smittspridning och oro för smittspridning (vilket lättare kan få fotfäste i traditionell mötesmiljö inomhus). Med den unika miljön på Fredriksdal som mötesplats skapas också stora möjligheter till energigivande och hälsofrämjande inslag och pauser.

Hur?

Vi laddar mötesverksamheten med konferensutrustning och -material och skapar ett enkelt och unikt konferenskoncept på en plats som andas hållbarhet och grönska.

Invånarinvolvering

Utekonferenser i distanseringens tid Många olika typer av grupper bokade in sig på Fredriksdals utekonferenser under testsäsongen 2020. Privata företag, olika kommunala verksamheter och föreningar. Dialog om användarbehov och upplevelse har förekommit inför, under och/eller efter besök. Vidare har ett antal intervjuer gjorts i efterhand. Tack vare nära kontakt med de som bokar och använder utekonferenserna har tjänsten kunnat anpassas och justeras under testperioden.

Kontakt

Namn: Catharina Nilsson
E-post: catharina.nilsson@helsingborg.se