Demokrati

Krångelombudsmannen

Realiserad

Krångelombudsmannen

Vad?

Ingen ska behöva uppleva onödigt krångel i sina kontakter med Helsingborgs stad. Krångelombudsmannen arbetar med att initiera utveckling kring det som invånare, företagare och föreningar i Helsingborg upplever som krångligt.

Varför?

Helsingborgs stad ska prioritera utveckling på de områden som är viktiga för helsingborgarna. Krånglo arbetar för invånare, företag och föreningar och fungerar som deras röst inåt i organisationen när något upplevs onödigt krångligt. Krångelombudsmannens uppdrag är att säkerställa att åtgärder eller utvecklingsprojektet sätts igång och att onödigt krångliga processer förenklas så långt som möjligt inom ramen för aktuell lagstiftning.

Hur?

Helsingborg var först i Sverige (kanske i världen) med att införa en krångelombudsman. Tjänsten lanserades i oktober 2019 och idag arbetar en person på ungefär halvtid med att se till att staden avkrånglifierar sådant som uppfattas som krångligt av invånare, företag och föreningar. Krångelombudsmannen arbetssätt har justerats efter hand som vi skaffat oss erfarenheter. Vi fortsätter att experimentera med den här funktionen och ser den som ett verktyg för att öka vår förmåga att ha kundens fokus i vårt innovations- och utvecklingsarbete. Ett år efter starten har fler svenska kommuner inspirerats av Helsingborgs initiativ och startat egna liknande funktioner.

Publicerad: 21 september, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Invånare och företag i Helsingborg upplever det som enkelt att använda stadens tjänster

Resultat

Krångelombudsmannen arbetssätt justerats efter hand som vi skaffat oss erfarenheter. Vi fortsätter att experimentera med den här funktionen och ser den som ett verktyg för att öka vår förmåga att ha kundens fokus

  • Drivs av

    Stadsledningsförvaltningen

  • Kategori

    Demokrati

Kontakt

Namn: Malin Johnsson
E-post: malin.johnsson@helsingborg.se