Klimat & Miljö

On demand – behovsanpassad tömning

Avbruten

On demand – behovsanpassad tömning

Vad?

Under hösten 2018 genomförde NSR ett pilottest med behovsanpassad tömning hos 250 hushåll i Mariastaden i Helsingborg. Testet gick ut på att hushållen fick reglage med sensorer monterade på sina avfallskärl. När hushållen önskade tömning drog de i reglaget som då skickade en signal till NSR:s ruttoptimeringsprogram om att de ville få tömt. Inom 1–2 vardagar fick de sitt kärl tömt.

Under pilottestet kunde vi se att antalet tömningar minskade avsevärt jämfört med om vi t. Cirka 30 procent färre tömningar utfördes jämfört med när tömningarna gjordes enligt fast schema i området.  Vi har kunnat konstatera att behovet av tömning varierar stort mellan olika hushåll.

Under pilottestet var fokus främst att få tekniken att fungera och på användarvänligheten för testhushållen. Nu vet vi att tekniken fungerar och testhushållen har varit nöjda. Testområdet var dock för litet för att kunna dra säkra slutsatser angående teknik, påverkan på körsträckor med mera och därför såg vi ett behov av att utöka testet både i antalet testhushåll och i tid. Därav utökade vi testet under 2020 och gav ytterligare 2000 hushåll möjligheten att få testa bestäm-själv-tömning.

Det utökade testet avslutades våren 2021 och slutrapporterades hösten 2021.

Varför?

Nyttan med projektet var att vi vill skapa en miljö- och kostnadseffektiv insamling av hushållens avfall samt anpassa utifrån kunders behov.

Hur?

  1. Genomförde ett utökat test med behovsanpassad tömning av fyrfackskärl hos cirka 2000 villahushåll i Helsingborg under i 16 månader.
  2. Genomförde ett test med behovsanpassad tömning av trädgårdskärl i Helsingborg.
Publicerad: 10 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Invånarinvolvering

Cirka 2000 hushåll ingick i testet som pågick i 16 månader.

Kontakt

Namn: Lotta Lewis-Jonsson
E-post: lotta.lewis-jonsson@nsr.se