Lärande och Etablering

I molekyllabbet experimenterar framtidens kemister

Avbruten

I molekyllabbet experimenterar framtidens kemister

Vad?

Vi testar om laborationer i en fullt utrustad kemisal tillsammans med gymnasieelever kan öka intresset för kemiämnet hos våra grundskoleelever.

Varför?

Vi behöver nya sätt att visa upp de många alternativen på arbetsmarknaden och att få besöka ett labb, ta på sig labbrock och skyddsglasögon och få experimentera i en gymnasiemiljö tillsammans med gymnasielever kan förhoppningsvis ge en praktisk och inspirerande upplevelse av en möjlig karriärväg.

Hur?

Under höstterminen testar vi arbetsmetoden med hjälp av:

  • 3 experimentpaket där experimenten är kopplade till teorier och begrepp som finns i grundskolans kemikurs inriktning åk 7-9
  • Med experimentpaketen följer 3 besök på Molekyllabbet på Olympiaskolan där eleverna får testa de tre olikaexperimentpaketen.

Resultat

Genom enkäter som elever och lärare fått svara på så visar det sig att 66% av eleverna fick ett ökat intresse för kemiämnet. Testrapport finns här.

Status: Avbruten

Piloten Molekyllabbet kommer rulla på under läsåret 22/23 och sedan kommer erfarenheterna tas vidare inom diskussionerna kring ett möjligt science center hos Campus Helsingborg.

Publicerad: 14 juni, 2021
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Ökat intresse för kemiämnet

Resultat

66% av eleverna uppger att deras intresse för kemiämnet ökat med hjälp av metoden.

Invånarinvolvering

Idén testas med nio klasser i grundskolan.

Kontakt

Namn: Marika Davidsson
E-post: marika.davidsson@helsingborg.se