Vad?

Vi vill undersöka, testa och utvärdera en planeringsmodell som innebär att initialt skapa en mötesplats i medskapande med verksamma på Gåsebäck. Mötesplatsen ska utgöra motorn för stadsomvandlingsprocessen för Gåsebäck.

 

Varför?

Med gemensam kraft och vision för Gåsebäck och genom ett organiskt arbetssätt och medskapandeprocesser ges möjligheten att utveckla Brandstationen till en efterlängtad, mångfacetterad och kreativ mötesplats samt upplevelsedestination.

Brandstationen utgör motorn för stadsomvandlingen och berikar utbudet i, och besöksflödet till, stadens södra delar – i förlängningen ett tryggare och mer attraktivt Söder och Gåsebäck.

 

Hur?

Staden upplåter Brandstationen i ett antal år för att hyra ut lokaler till verksamheter som matmarknad, replokaler, studios, tryckeri, kläddesigner, konstnärer o dyl. Ett antal events och samarbeten sätter området på kartan och skapar nyfikenhet för platsen och Gåsebäck. Brandstationen ska bära sig själv genom medskapande av de som verkar på Gåsebäck.

 

Effektmål

Vi vill undersöka, testa och utvärdera en planeringsmodell som innebär att initialt skapa en mötesplats i medskapande med verksamma på Gåsebäck.

Kontakt

Namn: Helena Taps
E-post: helena.taps@helsingborg.se