Demokrati

Brandstationen på Gåsebäck

Testas som pilot

Brandstationen på Gåsebäck

Vad?

Vi har, sedan 2016, testat av behovet av en mötesplats som Brandstationen i syfte att skapa en motor för stadsomvandlingsprocessen på Gåsebäck.

Vi har, sedan 2016, testat av behovet av en mötesplats som Brandstationen i syfte att skapa en motor för stadsomvandlingsprocessen på Gåsebäck .

En utvärdering som gjordes 2019 samt den uppenbara efterfrågan av lokaler i huset och de aktiviteter som startats av verksamma i huset visar på värdet och funktionen av Brandstationen.

Brandstationens många värden handlar om det historiska avtrycket, funktionen som mötesplats, entreprenörskapet och energin huset ger till miljön och omvandlingen.

En pandemi har fördröjt möjligheten till de större gemensamma publika eventen, men verksamheterna finns på plats och det finns många som söker plats i huset för verksamhetslokaler och tillfälliga event. Nätverk har skapats både internt i huset och med intresserade i området.

Huvudinriktningen i huset är en blandning av konst, kultur, dans och musik, men det finns även ett tryckeri och en Food Court.

Brandstationen börjar etablera sig som ett begrepp i staden och vi står inför en utveckling som innebär att göra huset tillgängligt för fler och pröva och möjliggöra  för fler initiativ från medborgarna. Brandstationen som mötesplats ska fortsatt utgöra motorn för stadsomvandlingsprocessen på Gåsebäck och i Husarområdet.

Varför?

Med gemensam kraft och en vision för Gåsebäck som blandad stad och genom ett organiskt arbetssätt och medskapandeprocesser har vi getts möjligheten att utveckla Brandstationen till en efterlängtad, mångfacetterad kreativ mötesplats och upplevelsedestination.

Brandstationen utgör motorn för stadsomvandlingen och berikar utbudet i, och besöksflödet till, stadens södra delar – i förlängningen ett tryggare och mer attraktivt Söder och Gåsebäck.

Hur?

Staden upplåter Brandstationen i ett antal år för att hyra ut lokaler till verksamheter,  entreprenörer och företag. Hyresgästerna kompletteras av föreningsliv och eldsjälar. Blandningen ger en mix av matmarknad, replokaler, studios, tryckeri, kläddesigner, konstnärer dans, sång, körer med mera. Sammantaget skapas ett levande hus med stora möjligheter för synergier.

Ett antal events och samarbeten sätter området på kartan och skapar nyfikenhet för platsen och Gåsebäck. Brandstationen ska bära sig själv genom medskapande av de som verkar på Gåsebäck

Publicerad: 24 mars, 2020
Senast uppdaterad: 5 juli, 2024

Effektmål

Vi vill fortsätta att utveckla och ta lärdom av erfarenheterna hittills i arbetet med planeringsmodellen för Brandstationen som innebär att initialt skapa en mötesplats i medskapande med verksamma på Gåsebäck. En mötesplats som kompletterar staden med något nytt och unikt.

Kontakt

Namn: Helena Taps
E-post: helena.taps@helsingborg.se