Lärande och Etablering

Fler naturvetare med Virtual Reality

Avbruten

Fler naturvetare med Virtual Reality

Vad?

Kan vi bidra till att fler elever blir intresserade av de naturorienterande ämnena (biologi, kemi, fysik) och teknik genom att använda VR-teknik i lärandet?

Varför?

Med ett ökat intresse för NO-ämnena ökar vi möjligheterna till kunskapsutveckling och måluppfyllelse i respektive ämne och kan göra fler elever intresserade att söka till naturvetenskapliga gymnasieprogram  – och ett naturvetenskapligt inriktat arbetsliv på sikt.

För att nå en hållbar utveckling med mindre risk för katastrofala effekter från klimatförändringarna behöver världen fler naturvetare. Genom det här initiativet hoppas vi på att komma ett par steg närmare.

Hur?

Det här initiativet kommer att utforskas vidare, bland annat med utbildning i VR-teknik, och testas av lärare och elever på Laröds skola under höstterminen 2021.

Effektmätning kommer göras med hjälp av:

  • Intervju med elever via enkäter i slutet av HT21
  • Jämförelse av provresultat från tidigare år
  • Jämförelse av terminsbetyg

Resultat

Testet visade bland annat att utrustning och internetuppkoppling behöver vara bättre och materialet mer interaktivt för att kunna engagera eleverna i någon större utsträckning. Testrapport hittar du här.

Publicerad: 26 maj, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökat intresse för NO-ämnen

Resultat

Intresset ökade något men utrustning och uppkoppling räckte inte helt till för att testa hypotesen. En insikt är att materialet behöver vara mer interaktivt.

Invånarinvolvering

Utforskas och testas tillsammans med elever på Laröds skola.

Kontakt

Namn: Vera Elmlund
E-post: vera.elmlund@helsingborg.se