Integration

Familjen läser

Testas som pilot

Familjen läser

Vad?

Familjen läser ska ge barn till lågutbildade föräldrar bättre förutsättningar att lyckas i skolan.

Varför?

Trots att skolan ska kompensera för olika familjeförhållanden är barnens framtidsutsikter starkt beroende av deras uppväxtmiljö och föräldrarnas utbildningsnivå. Så många som hälften av de barn vars föräldrar har grundskola eller lägre utbildningsnivå saknar behörighet till gymnasiet. Forskning visar samtidigt att för de barn som går ut årskurs nio med behörighet att söka till gymnasiet halveras riskerna för att hamna i utanförskap.

Hur?

Genom att hjälpa barnen redan innan skolstart att lära sig alla bokstavsljud och knäcka läskoden, kommer vi att stärka deras tillit till sin egen förmåga. Metoden Läsklar som är till för barn i riskzon och/eller med utvecklade svårigheter i läsning är utarbetad, prövad och beforskad (med mycket goda resultat) för barn, inte vuxna. Vi ska nu prova om metoden kan användas för både föräldrar och barn och att de skulle kunna ge varandra draghjälp.

Förhoppningen är att barnen på sikt ska få bättre föräldrastöd under sin kommande skoltid. Föräldrarna ska utifrån sina förutsättningar kunna hjälpa sina barn att lyckas i skolan och ha en fungerande kontakt med skolan. Deras kompetens som skolförälder stärks. Det skulle naturligtvis också få stor betydelse för familjens vardagsliv överlag om föräldrarna lär sig läsa och skriva.

Publicerad: 5 juni, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Stolta och glada femåringar som börjar förskoleklass med god självkänsla

Invånarinvolvering

Projektet utförs för och med familjer, dels deltagande i projektet men även intervjuer

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Integration

 • Sektor

  Delaktighet / Föräldrar / Skola / Social hållbarhet / Social innovation

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Arvsfonden / Helsingborgs bibliotek / Inva-sam / Invånare

Kontakt

Namn: Anne Eskilsson
E-post: anne.eskilsson@helsingborg.se

Namn: Viveka Strömqvist
E-post: viveka.stromqvist@helsingborg.se