Klimat & Miljö

Energibesparing och bättre luft med tvättbara filter

Idé utforskas

Energibesparing och bättre luft med tvättbara filter

Vad?

Vi ersätter dagens filterteknik med tvättbara elektrostatfilter på ventilationsanläggningen på äldreboendet Åbrädden.

Varför?

Genom att installera tvättbara filter så minskar vi energiförbrukningen och förbättrar luftkvalitén för dom boende. På köpet förbättrar vi även arbetsmiljön för drifttekniker samt undviker att smutsiga påsfilter läggs på deponi.

Hur?

På vårdboendet Åbrädden testar vi att byta ut traditionella påsfilter mot tvättbara elektrostatfilter för bättre inomhusmiljö och lägre energiförbrukning. Via portabla sensorer så mäter vi både energi och luftkvalitét innan och efter bytet för att följa upp effektmålen på projektet.

Publicerad: 25 april, 2023
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

30% lägre energiförbrukning på ventilationsanläggningen

Effektmål

Minskade kostnader inköp av filter och deponihantering

Effektmål

Bättre luftkvalitet inomhus

Kontakt

Namn: Christer Jönsson
E-post: christer.jonsson@helsingborg.se