Vad?

I Oceanhamnen finns unika möjligheter att ta tillvara på avfall på nya, hållbara sätt. Resursens hus blir en innovativ satsning som gör just detta, i form av en hub för hållbar avfallshantering och återbruk.

Projektet ska främja cirkulär ekonomi i Nordsjöregionen. Cirkulär ekonomi innebär att man sluter cirkeln så att avfall minimeras, antingen genom att det återbrukas, återvinns eller blir råvara i nya produkter

Varför?

För att kunna skapa ett Resursens hus är det viktigt att komma till insikt om att avfall är en resurs. Att minimera avfall är alltid det viktigaste. Därefter är återbruk och återanvändning det, följda av materialåtervinning och slutligen energiutvinning.

Hur?

Resursens hus blir en samlingsplats där människor hämtar paket, lämnar in avfall till återvinning eller återbruk, och mycket mer. Ambitionen är att stötta en mer cirkulär ekonomi, minska avfall och skapa en känsla av social gemenskap.

Arbetet har resulterat i att stora delat av konceptet Resursens hus verkar kunna förverkligas i det kommande Mobilitetshuset i Oceanhamnen. Förhoppningsvis kan konceptet visas upp för invånarna under H22 City Expot.

Effektmål

Etablera samarbetsverksamhet i Hub Parks mobilitetshus i Oceanhamnen för att minska lastbilstransporter och avfall

Kontakt

Namn: Christina Zoric Persson
E-post: christina.zoric.persson@helsingborg.se