Klimat & Miljö

Emissionsfria arbetsmaskiner

Testas som pilot

Emissionsfria arbetsmaskiner

Vad?

Helsingborg vill minska CO2 utsläpp kopplade till anläggnings-, bygg- och rörarbeten.

Varför?

År 2030 ska Helsingborgs nettoutsläpp av växthusgaser vara noll. Enligt stadens klimat- ochenergiplan innebär det att alla utsläpp som sker inom kommunens gränser ska ha minskat med 85 procent jämfört med år 1990. Utsläppen kommer från transporter, el och fjärrvärme, uppvärmning, industri, arbetsmaskiner, jordbruk och avfall.

För närvarande bidrar utsläpp från byggmaskiner med över 6 procent av Sveriges totala utsläpp,vilket kräver ytterligare åtgärder för att minska dessa. Byggsektorn, särskilt industri- ochbyggverksamheter inklusive vägarbeten, står för de mest betydande utsläppen från maskiner ochutgör 39 procent av sektorns totala utsläpp.

Om Helsingborgs stad accelererar efterfrågan av entreprenörer som utför byggarbeten med eldrivna arbetsmaskiner, stimuleras marknaden att reagera och anamma mer hållbara och miljövänliga lösningar.

Hur?

Helsingborg vill genomföra alla anläggnings- och rörarbeten i minst en etapp i stadens förnyelseprojektet H+ med maskiner som går på el i så stor utsträckning som möjligt.

Genom att genomföra minst en etapp av projektet H+ med enbart eldrivnamaskiner visar Helsingborg sitt djupa engagemang för hållbarhet och sätter enhög standard för framtida stadsutvecklingsprojekt.

Detta är en möjlighet att skapa en renare, tystare och mer miljövänlig stadsamtidigt som den öppnar dörren för nya affärsmöjligheter och teknologiskutveckling. Det är en investering i en mer hållbar och attraktiv framtid för Helsingborg och dess invånare.

Publicerad: 25 oktober, 2023
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Effektmål

Minskning av koldioxidutsläpp i jämförelse med liknande byggarbeten

Kontakt

Namn: Linn Frick
E-post: linn.frick@helsingborg.se

Namn: Dennis Kerkhof
E-post: Dennis.Kerkhof@helsingborg.se