Vad?

Alla vill ha en jämlik stad, ändå fortsätter vi att bygga städer som vi alltid har gjort. Det finns ett gap mellan hur vi vill arbeta med stadsplanering och hur vi faktiskt jobbar. I Helsingborg har vi arbetat med jämställda platser i projektet #Varärtjejerna. Därefter såg vi ett behov av att arbeta mer långsiktigt och att bredda oss till att också få in jämlikhetsperspektivet i planeringen. Viljan att skapa jämlika platser finns där men det upplevs ofta som både svårt och dyrt att jobba med mjuka frågor.

Varför?

För att skapa en trygg stadsmiljö där alla ska känna sig sedda, hörda och välkomna måste vi jobba med jämställdhet och jämlikhet i det offentliga rummet. Helsingborgs stad är del i ett Vinnovafinansierat projekt som ämnar ta fram ett certifieringssystem, JämtJämlikt, för jämlika platser som inkluderar alla. Fokus är på stadens gemensamma rum – som bibliotek, kultur- och idrottshallar, skolor, torg, parker och gator. Utmaningarna är kopplade till Agenda 2030.

Hur?

Helsingborgs stad har under tre års tid arbetat tillsammans med Tengbom arkitekter, RISE och Raoul Wallenberg institutet för att ta fram ett certifieringssystem för jämlika platser som inkluderar alla. En skarp version av certifieringen blev färdig i slutet av 2021 och testas nu på flera håll.

I Helsingborg har vi sedan början av 2021 testat utkastet av JämtJämlikt genom projektet People’s Walk, som är ett stråk i Oceanhamnen. Där gestaltar och aktiverar vi ytan tillsammans med invånare och efter de jämlikhetsprinciper och metoder som arbetas fram under konceptfasen. Invånare och besökare kommer under H22 expot att sätta sitt eget avtryck, bland annat genom att fräsa in budskap i 4000 recirkulerade gatstenar till det framtida stråket som kommer färdigställas efter H22.

 

Effektmål

Målet är att bredda perspektivet på fysisk planering till att också få in jämlikhetsperspektivet.

 • Drivs av

  Stadsbyggnadsförvaltningen

 • Utmaning

  Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

 • Kategori

  Trygghet

 • Sektor

  Social hållbarhet, Stadsbyggnad, Stadsplanering

 • Partners

  Raoul Wallenberg institutet, RiSE, Tengbom Arkitekter

Kontakt

Namn: Moa Sundberg
E-post: moa.sundberg@helsingborg.se