Lärande och Etablering

Den digitala bildutmaningen – hur rustar vi framtidens spelutvecklare och arkitekter?

Avbruten

Den digitala bildutmaningen – hur rustar vi framtidens spelutvecklare och arkitekter?

Vad?

Vi utforskar de pedagogiska möjligheterna med den senaste tekniken kring digital bildhantering med hjälp av iPad Pro och Apple pencils.

Varför?

Allt fler elever uttrycker en allt större önskan om att vilja pröva och utveckla den digitala biten inom bildämnet – många drömmer om att jobba inom spel – och filmindustri, men även konstruktion och arkitektur lockar mycket. Bildinfluenserna som unga idag får är hämtade från en digital bildvärld, där det är en självklarhet att man har erfarenheter av och kan bearbeta en bild digitalt.

Hur?

Det är än så länge ovanligt med klassuppsättningar av iPad Pros och Apple pencils ute i skolorna. I det här initiativet möjliggör vi test av digital bildhantering i lite större skala än vanligt och utforskar vad vi behöver utrusta oss med för att kunna rusta våra barn och elever för en arbetsmarknad i förändring.

Lärdomar

Erfarenheter och reflektioner från testandet:

Tekniken har testats i två olika projekt: ett streetart-projekt med åk9 och ett anatomiprojekt med åk7. Ipadsen används i princip varje lektion och varvas med det analoga arbetet. Så här låter några av reflektionerna så här långt:

– IPadsen med penna är oerhört överlägsna vad det gäller digital bildhantering – man kommer så nära man kan den analoga bildhanteringen.

– Att dokumentera processen blir oerhört mycket enklare för eleverna, de kan med lätthet ha en digital bildlogg där de dokumenterar processen med både bilder och filmer.

– Eleverna vågar i större utsträckning pröva sig fram – man kan alltid backa och ta om processen, vilket gör att rädslan för att göra fel blir mindre.

– Omvänt kan man också säga att en del elever har svårt för att bli färdiga med digitala bilder – allting kan alltid bli bättre när man kan backa och göra om hela tiden.

– Ibland tenderar elever att ”utradera” sin egen egenart när de t ex för över en analog bild och ska redigera den digitalt, de tar bort det som de tycker är skavanker i sin analoga bild och riskerar att släta ut uttrycket.

– De elever som är drivna i den analoga bildhanteringen blir det också i den digitala, det handlar väldigt mycket om färg- och formseende samt om problemlösning.

-Elever idag är ibland mer fascinerade av den analoga tekniken – det ligger högre på deras ”credlista” att kunna rita t ex ett öga för hand istället för digitalt. Kanske är det vi vuxna som är mer fascinerade av det digitala?

– Man måste som lärare omformulera sin undervisning till viss del, måste hitta andra vägar och ingångar som man inte visste fanns innan, måste lära om och nytt, kräver tid till att pröva och lära sig.

Status: Avbruten

Arbetet rullar vidare på Holstagårdsskolan men testfasen är avslutad och initiativet förbereds inte för uppskalning.

Publicerad: 27 september, 2021
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Ökade kunskaper om hur digitala verktyg kan bidra till undervisningen

Resultat

Testandet har lett till ökade kunskaper om hur digitala verktyg påverkar undervisningen

Invånarinvolvering

Eleverna på Holstagårdssskolan deltar i utforskningen.

Kontakt

Namn: Mikael Cavallin - Bildlärare
E-post: mikael.cavallin@helsingborg.se