Vad?

Vi utforskar de pedagogiska möjligheterna med den senaste tekniken kring digital bildhantering med hjälp av iPad Pro och Apple pencils.

Varför?

Allt fler elever uttrycker en allt större önskan om att vilja pröva och utveckla den digitala biten inom bildämnet – många drömmer om att jobba inom spel – och filmindustri, men även konstruktion och arkitektur lockar mycket. Bildinfluenserna som unga idag får är hämtade från en digital bildvärld, där det är en självklarhet att man har erfarenheter av och kan bearbeta en bild digitalt.

Hur?

Det är än så länge ovanligt med klassuppsättningar av iPad Pros och Apple pencils ute i skolorna. I det här initiativet möjliggör vi test av digital bildhantering i lite större skala än vanligt och utforskar vad vi behöver utrusta oss med för att kunna rusta våra barn och elever för en arbetsmarknad i förändring.

 

På H22 City Expo:

 

Effektmål

Ökade kunskaper om hur digitala verktyg kan bidra till undervisningen

Invånarinvolvering

Eleverna på Holstagårdssskolan deltar i utforskningen.

Kontakt

Namn: Mikael Cavallin - Bildlärare
E-post: mikael.cavallin@helsingborg.se