Integration

Världens väg in i skolan

Skalas upp

Världens väg in i skolan

Vad?

Vi vill underlätta för elever och vårdnadshavare att få och förstå information om hur det fungerar i den svenska skolan. Det kan röra sig om saker som skolplikt, utvecklingssamtal, föreningsliv och annat som är bra att veta som förälder och elev. Vi som jobbar i skolan märker ofta hur den viktiga informationen inte alltid når fram. Med detta initiativ vill vi utforska hur vi kan underlätta och tillgängliggöra denna sorts information.

Varför?

Skolan har förväntningar på både elev och vårdnadshavare, men har också möjligheter att ge stöd att uppnå de förväntningarna. Vägen för en vårdnadshavare och elev att hitta rätt stöd kan dock vara svår. Ännu svårare kan det vara om du till exempel inte kan tillräckligt bra svenska. Som en del i det här initiativet ville vi därför också undersöka om vi kan underlätta vägen till rätt information och stöd.

Hur?

Under en första utforskningsfas gjordes en omvärldsspaning och intervjuer med vårdnadshavare och olika aktörer i Helsingborgs stad, för att konkretisera hur behovet ser ut. Genom vår efterforskning kom vi fram till, att en digital och flerspråkig informationsfolder eller en app i läseboksformat att används av elever tillsammans med sina vårdnadshavare, skulle kunna vara en möjlig lösning.

Status: 

Vi har gjort flera prototyper under projekttiden, men nu finns en webbsida med allt vårt material. Vår sida som numera heter Min skola kan du se här: Min skola.

Sidan är fortfarande under pågående arbete och testas just nu av kollegor i staden. Vi vill gärna höra just DIN åsikt, för att komma framåt i vårt arbete, så hör gärna av dig till oss!

Publicerad: 19 november, 2021
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Ökade möjligheter att få information om skolan

Invånarinvolvering

Elever och vårdnadshavare är involverade i utforskningen.

 • Drivs av

  Skol- och fritidsförvaltningen

 • Kategori

  Integration

 • Estimerad budget

  276701 kr

 • Sektor

  Barn och unga / Föräldrar / Skola

Kontakt

Namn: Gunilla Jönsson - lärare Västra Berga skola
E-post: gunilla.jönsson2@helsingborg.se

Namn: Charlott Everberg - lärare Västra Berga skola
E-post: charlott.everberg@helsingborg.se