Hälsa

Balansera Mera – Balanspromenad med digital guide

Avbruten

Balansera Mera – Balanspromenad med digital guide

Vad?

Balansera Mera promenader är fall-förebyggande övningar som görs under en promenad. Promenaderna finns idag som en aktivitet på ett antal träffpunkter. Promenaderna har funnits sedan 2018 och leds oftast av en personal eller volontär.

Övningarna utförs längs med promenadslingan och finns tillgängliga på ett papper med tecknade figurer med tillhörande text på svenska. Promenaderna är framtagna av vård och omsorgsförvaltningens arbetsterapeuter och fysioterapeuter utifrån bland annat Otago och Hife som är evidensbaserade metoder.

Vi vill öka tillgängligheten till promenaderna och övningarna genom att digitalisera dem. Det är viktigt att digitaliseringen fångar det lokala perspektivet.

Varför?

Vi vill utveckla konceptet genom att digitalisera och lägga till funktioner som inte går att göra i ett pappersark. Då kan möjligheten att få mer balans i livet bli mer tillgängligt att använda och nå ut till fler målgrupper.

Dessutom kan vi

  • skapa förutsättningar för invånare att förbättra sin balans och styrka när dem vill och kan, alltså ”video on demand”
  • underlätta för personal och volontärer att hålla i aktiviteten
  • skapa förutsättningar för personer med funktionsvariationer och språkförbistringar att delta.

Hur?

En applikation som visar filmade övningarna med tydligt kroppsspråk som visar hur övningen ska utföras.

Korta filmer med information om varför det är viktigt att träna sin balans och styrka. Filmerna bör vara textad på de största språken i Sverige. Informationsmaterial för att förhindra fallolyckor – Socialstyrelsen

Personal som arbetar som arbetsterapeut och fysioterapeut från VOF som tar fram material i samverkan med invånare.

Alternativ 1 är att göra en generell Balansera Mera promenad som kan appliceras i närområde vid träffpunkterna eller valfritt område där det finns förutsättningar att utföra övningarna på. Alternativet kan vara i en lätt och svår version av promenaden.

Alternativ 2 att digitalisera befintliga Balansera Mera promenader som idag finns runt ett antal träffpunkter.

Test av den digitala guiden genomförs under hösten 2021. Målet är att förstå om den digitala lösningen är mer värdeskapande än pappersvarianten.

Under 2022 gjordes en omvärldsbevakning som visade att det fanns en liknande tjänst ute på marknaden som man eventuellt kunde använda sig av. Under våren 2023 kommer denna befintliga tjänst att undersökas för att eventuellt användas istället för att vi bygger upp en likadan tjänst på egen hand.

Publicerad: 16 september, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Minskade fallolyckor

Effektmål

Ökad trygghet

Kontakt

Namn: Tina Olofsson
E-post: Tina.Olofsson2@helsingborg.se