Vad?

Ett avlastningshem ger familjehem rätt förutsättningar för att klara komplexa och svåra uppdrag och ger samtidigt barnen en meningsfull fritid.

Varför?

Genom att erbjuda stöd på detta sätt minskar vi risken för sammanbrott och blir samtidigt en attraktiv uppdragsgivare som kan rekrytera fler familjehem.

Hur?

Vi skapar ett avlastningshem i samarbete med andra förvaltningar som möter samma målgrupp. Dock är arbetet pausat då vi har återgått till att utforska behoven som motiverade lösningen

  • Kategori

    Trygghet

  • Sektor

    Barn och unga, Familjehem, Social innovation

  • Partners

    Ramlösa Södra IF, Skol- och fritidsförvaltningen

Kontakt

Namn: Anette Edvardson
E-post: anette.edvardson@helsingborg.se