Lärande och Etablering

Ancorai – hur kan vi öka lusten att lära med hjälp av AI?

Testas som pilot

Ancorai – hur kan vi öka lusten att lära med hjälp av AI?

Vad?

Kan vi frigöra motivationens och skapandets kraft samt öka elevernas medvetenhet om sina egna studiestrategier med hjälp av individanpassat AI för musik?

Varför?

Vi vill utforska nya sätt att:

  • Hitta rätt utmaning till rätt elev i rätt tid
  • Skapa större insikt i de elevens egna lärstrategier
  • Öka lärlusten och modet att testa
  • Frigöra mer tid till relationen mellan lärare och elev

Hur?

Vi vill se om möjligheterna med artificiell intelligens kan hjälpa oss att individualisera musikundervisningen och den tanken kommer vi att testa och utforska under de första månaderna av höstterminen -21.

Resultat

Den första utforskningsfasen under hösten -21 gick ut på dels lära mer om artificiell intelligens och dess möjligheter när det kommer till musikundervisning och dels att hitta och intervjua personer att samarbeta med framåt. En första skiss på ett spel (Ancorai) har också tagits fram.

Under våren -22 kommer vi bland annat fokusera på att hitta ett sätt att bygga en testbar prototyp.

Publicerad: 14 juni, 2021
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Ökade insikter om lärstrategier och ökad måluppfyllelse

Invånarinvolvering

Idén utforskas tillsammans med eleverna på Musikgrundskolan Synkopen.

Kontakt

Namn: Anna Forsvall Lundmark
E-post: anna.forsvalllundmark.helsingborg.se