Gör en testplan

Gör en testplan för att se till att du har så bra förutsättningar som möjligt när du testar. Förbered dig noga för att vara säker på att du tar tillvara på testtillfället. Allt för att det ska gå enkelt att testa och få bra och användbar återkoppling.

Här är en mall som kan hjälpa dig när du ska göra ett test och som håller dig på rätt spår. Du kan skriva ut mallen (om du föredrar att skriva för hand) eller öppna den och skriva på din dator.

Mall Testplan
Mall Testplan
Mall Testplan

Ladda ner mall

Arbeta genom vart och ett av de olika områdena på planen. Även detta är bättre och roligare att göra med ett team!

Tänk noga igenom områdena och skriv ner anteckningar.


1. Vad är målet med testet?

Vad vill du ha lärt dig efter att ha testat prototypen? (Om du följer en av guiderna, se tillbaka till Gör en prototyp, Steg 1)


2. Hur ska du utvärdera testet?

Hur ska du utvärdera testets resultat? Tänk över testets mål. Vad var det ni ville lära er av testet? Vad är det egentligen som ni behöver ta reda på för att kunna se om idén håller eller inte.


3. Hur många tester och med vem?

Passar det att snabbt testa med kollegor på denna fas av testning? Eller är det bättre att testa med folk på gatan, i parken eller på biblioteket? Eller är det kanske till och med dags att testa med tänkta slutanvändare.

Hur många ska testa prototypen? Hur få tester kan du göra för att ändå kunna se ett mönster i återkopplingen du får? (oftast någon stans mellan 5 och 10 testare) Om du bokar in testtillfällen; kan det vara bra att planera in extra testare om några ställer in?


4. När och hur länge ska du testa?

Sätt ett start- och ett slutdatum för testerna. Det hjälper dig att bestämma när du ska skicka ut inbjudningar till testet och när du senast måste har svar från dem du tillfrågar.

Ibland kan det vara nödvändigt att ett test sker över längre tid. Om du tror att din idé behöver en lite längre testperiod; hur länge tror du att testet behöver pågå för att du ska kunna se och utvärdera effekterna?


5. Var ska du testa?

Det beror helt på din idé och på prototypen. Ska du testa med folk på gatan? Med kollegorna på kontoret? Hemma hos testaren? Eller ska du visa upp prototypens funktioner via en videochatt?

Oavsett så måste du tänka på hur du ska förbereda testet. Vilka saker och verktyg behöver du för att kunna testa på ett bra sätt? Hur får du testarna att känna sig bekväma och hur samlar du in deras åsikter och tankar om din idé?


6. Vad mer behövs?

Försök att tänka igenom om det är något annat som du kan förbereda eller som du eller testarna kan behöva? Finns det kaffe och muggar? Har du pennor och anteckningsblock? Kanske en kamera som du kan spela in testet med? (Har den batteri?)


Nu är du redo med en testplan!

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

Guide: Jag har en utmaning

10. Testa prototypen

Guide: Jag har en idé

5. Testa prototypen