En prototyp är ett sätt att väcka din idé till liv och testa den på andra. Att ta fram och testa en prototyp gör det lättare för dig att förstå vad som fungerar bra eller mindre bra och hur du kan utveckla din idé vidare.

1. Innan du gör en prototyp

Tänk först på hur din prototyp kan testa värdet av din idé. Om du tror att din idé kommer att ha flera bra effekter kan det vara bra att prioritera dessa innan du gör prototypen.

Till exempel tror du att din idé kommer bidra till att invånare 1) får snabbare svar på sina frågor, 2) upplever en smidigare kontakt med kommunen, och 3) kommer underlätta och effektivisera arbetet för kollegor.

Gör då flera prototyper som stegvis testar dessa tänkta effekter, istället för en prototyp som ska testa alla på en gång. Du gör en prototyp som testar om effekt 1 verkar stämma: kommer idén att minska tiden det tar för invånare att få svar på sina frågor. Om det går bra gör sen en prototyp som också testar effekt 2.

Följ denna metod för att göra din idé till ett enkelt prototypkoncept, och kom tillbaka hit efter.

Gå från en komplex idé till en enkel prototyp

Öppna

2. Vilken sorts prototyp ska jag göra?

Vilken sorts prototyp du ska göra beror på i vilken fas av idéutvecklingen du befinner dig i. Om du precis har börjat ska du göra och testa en enkel prototyp. Efter en eller flera testrundor kan du göra en mer komplex prototyp.

Håll det enkelt

I det första steget är det bra att göra prototypen så enkel som möjligt. Fördelarna är att du kan göra prototypen snabbt och billigt. Syftet med prototypen i detta steg är att snabbt få återkoppling om konceptet bakom din idé och för att se vad folk gillar eller inte gillar.

Gå till denna metod för att se några exempel på enkla prototyper.

Bygga enkla prototyper

Öppna

3. Mer komplexa prototyper

Efter du har gjort en eller flera testrundor med enkla prototyper, så kan du använda dig av det du lärt dig för att göra en mer komplex prototyp. I denna fas av idéutvecklingen så ska du göra prototypen mer realistisk (närmare en riktig lösning).

Gå till denna metod för instruktioner om mer komplexa prototyper.

Bygga mer komplexa prototyper

Öppna

Efter du har gjort din prototyp, gå till nästa steg: 5. Testa prototypen