Fånga upp vad en testare säger och gör

Du behöver dokumentera testet, dels för att komma ihåg vad som hände under testet men också för att kunna dela det med teamet. I teamet kommer ni sen att titta igenom dokumentationen och komma fram till insikter och lärdomar om idén och om prototypen.

Hur du dokumenterar testet beror på din prototyp.

1. Papper och penna

Om du testar en enkel prototyp kan det räcka bra med att bara skriva ner vad som händer under testet.

Fördelar att skriva är att det är enkelt och att de flesta testare känner sig bekväma med det. Nackdelen är att det kan vara svårt att hinna med att både anteckna allt som sägs och görs under ett test.

Här hittar du en mall som hjälper dig att organisera dina antecknar.

Ladda ner testmall

Tips! Skriv gärna ner minnesvärda citat från testaren. De kan du använda senare när du ska prata om din idé med andra.


2. Spela in

Om du ska testa en komplex prototyp så kan det vara bra att spela in testet. Antingen att du spelar in ljudet eller filmar.

Spela in test med din mobilkamera
Spela in test med din mobilkamera

Fördelen med att spela in är att du kan fånga upp all återkoppling som testaren ger (både tal och beteende, om du filmar). Nackdelar är att alla testare inte känner sig bekväma med att bli inspelade. Det kan också ta lång tid att gå igenom allt inspelat material.


Oavsett vilken metod du väljer (att skriva eller spela in) så ska du alltid be om tillåtelse från testaren. Berätta alltid hur materialet kommer att användas, vem som kommer ta del av det och om ni kommer att anonymisera resultatet.

Tips! Om du tror att du kommer använda dokumentationen öppet och visa för andra kan det vara bra att ha tillståndsblanketter med dig. Då kan testare lämna sitt tillåtande och skriva under att du får använda deras svar öppet.

Om du är osäker på hur du kommer att använda dokumentationen så kan du be om testarens kontaktuppgifter så att du kan kontakta dem senare.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

Guide: Jag har en utmaning

10. Testa prototypen

Guide: Jag har en idé

5. Testa prototypen