Några tips för hur du bemöter testare som kommer underlätta testerna för både dig och de som testar. Det kommer att skapa en positiv upplevelse och de som testar kommer att känna att de bidrar til en värdefull idé.

1. Var välkomnande

Du vill att de som testar ska känna sin bekväma och trygga. Det kommer bidra till att du får bra och ärliga svar.

Ta det lugnt, du vill börja testet med god stämning.Presentera dig själv och din testpartner och tacka testaren för att den är med och ställer upp.

Förklara syftet med testet. Berätta om vad behovet eller utmaningen är som ni försöker hitta en lösning på, beskriv idén kort och varför ni behöver testarens åsikter och tankar. Försök att förklara med tre meningar.

Var försiktigt att inte överförklara idén eller prototypen och försök inte övertyga testaren om värdet med just din idé. Du vill bara testa och se hur prototypen upplevs.


2. Ge tydliga och enkla instruktioner

Nu när testaren förstår varför, är det dags att förklara hur den ska testa.

  • Var klar och tydlig med vad som kommer hända under testets gång.
  • Förklara att de är prototypen som testas inte testaren.
  • Du vill höra vad som känns bra, konstigt, förvirrande eller dåligt med prototypen. Alla åsikter är välkomna.

Tips! Be testaren att tänka högt medan de håller på med prototypen. Lite som en sportkommentator kan de beskriva vad de tittar på, vad de tänker om det dom ser och varför de gör som de gör, när de använder prototypen.


3. Var redo att ställa dina frågor

Förbered frågor som kommer ge dig bra svar från de du testar med. Frågorna ska vara kopplade till det du vill lära dig och till hur du ska utvärdera testet.

Det är ofta en bra idé att följa upp dina frågor med ”varför-frågor”. Det hjälper dig att förstå känslan eller tanken bakom ett svar eller ett beteende.

Exempel:

  • Testaren – ”Jag vill hellre ha information via webben än genom en broschyr.”
  • Du – ”Aha, varför det?”
  • Testaren: ”För att jag vill gå igenom det innan första mötet med handledaren, och jag kan också dela infon lättare med barnets pappa.”

Kom ihåg att inte överförklara prototypen. Du gör testet för att se hur prototypen upplevs av testare. Om testaren inte förstår din prototyp och blir förvirrad, är det då en bra lärdom om hur du kan justera prototypen senare.

Om du följer en av de guiderna, gå tillbaka för nästa steg.

10. Testa prototypen

Öppna

5. Testa prototypen

Öppna