Hälsa

Utveckling av smittsäkrat äldreboende

Testas som pilot

Utveckling av smittsäkrat äldreboende

Vad?

Under våren år 2020 fick smittspridning stort fokus i både Sverige och världen över till följd av Covid-19-pandemin. Stor uppmärksamhet riktades snabbt mot stadens äldreboende där riskgrupper drabbades hårt av virusspridningen.

Varför?

Infektionsprevention blev ett centralt ämne, vilket direkt kom att prägla Rydebäcks äldreboende som vid tillfället var på ritningsbordet.

Hur?

Fastighetsförvaltningen lade stort fokus på  ventilationen med motströms värmeväxlare, samt kyla. Denna värmeväxlare gör att den friska uteluften inte kan blandas med avluften, dvs. luften som lämnar huset (avluften kan innehålla luftburna smittämnen). Kylningen i huset gör att det inte ska behövas extra fläktar eller portabla kylmaskiner i lokalerna. Därmed minskas luftrörelserna, som kan sprida luftburna smittämnen.

Fastighetsförvaltningen har ytterligare tagit  fram ett flertal smittsäkrade åtgärder:

 • Elektroniskt styrt sopnedkastsystem på varje plan (detta för att slippa transportera ev. smittor i hissar och genom korridorer och andra utrymmen)
 • Elektroniskt styrt tvättnedkastsystem på varje plan. Gäller både säng- och hyrkläder för personal (anledning samma som ovan)
 • Vikväggar för att kunna dela av verksamheterna i gemensamhetsutrymme och matsal
 • Extra dörrar för utökad zonindelning vid behov
 • Anpassat planlösningar så att korridorstråk ej exponerar matsal och kök
 • Löst logistikfrågor så att alla leveranser är styrda så att avdelningarna inte behöver beträdas av utomstående
 • Separat besöksrum med avdelande glas för möjliggörande av besök under pandemier. Nås utifrån.
 • Boenderummens badrum har försetts med smarta toaletter som tvättar och torkar utan personalinvolvering. I badrummen finns också egen tvättmaskin, för att minska risk för smittspridning.
 • Stort förråd för beredskapsmaterial för pandemier och dylikt
 • Omklädningsrum på varje plan för att minska personalinteraktion mellan avdelningarna (normalt är ett omklädningsrum för hela huset)
 • Beröringsfria kranar i stora delar av huset
 • Plastmattor och klinkerplattor med ytskikt som förenklar städning och därmed minskar virus/bakterieansamling.

Estimerad budget 3 500 000 inkluderar: Elektroniska sop- och tvättnedkastsystem, plastmattor och klinkerplattor, vikväggar för att kunna dela av verksamheterna i gemensamhetsutrymme och matsal, beröringsfria kranar, smarta toaletter som tvättar och torkar, dörrar för zonindelning och besöksrum.

Publicerad: 4 april, 2022
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024

Effektmål

Att ta fram smittsäkrade åtgärder till stadens äldreboende så att riskgrupper inte drabbades hårt av smittspridning.

Kontakt

Namn: Bo Andersson
E-post: bo.andersson1@helsingborg.se