Integration

Samhällsorientering med arbetsfokus

Realiserad

Samhällsorientering med arbetsfokus

Vad?

Med en lokalt förankrad samhällsorientering för nyanlända vill Arbetsmarknadsförvaltningen underlätta och skynda på integrationen och möjliggöra en snabbare etablering in i det svenska samhället.

Varför?

Insatsen vill:

 • utveckla operativ samverkan med nyckelaktörer inom arbetsmarknadsförvaltningen samt andra förvaltningar,
 • utveckla operativ samverkan med närings- och föreningsliv,
 • integreras med kommunens och arbetsförmedlingens andra etableringsinsatser,
 • arbeta med tydlig koppling till arbetsmarknaden genom bland annat kontakter med det lokala näringslivet.

Arbetsmarknadsförvaltningen vill utveckla metoder för att utvärdera samhällsorienteringen, undersöka effekterna av den lokala förankringen och effekterna hos de nyanlända som deltar i kursen. Vi vill svara på frågan om vi faktiskt påskyndar etableringen och integrationen av de invånare vi jobbar med. Utifrån individernas behov och våra resurser vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för att deltagarna ska lyckas.

Hur?

Familjen Helsingborg har gemensamt med finansiering från Länsstyrelsen utvecklat en lokalt förankrad samhällsorientering för nyanlända med fokus på arbetsmarknaden. Nyanlända behöver kunskap om och förståelse för det svenska samhället. En insats i detta är samhällsorienteringen som vi bedömer är ett viktigt verksamhetsområde. Varje nyanländ ska erbjudas en samhällsorientering som omfattar minst 100 timmar. Den ska kunna kombineras med arbete, studier och andra aktiviteter för att underlätta och påskynda etableringen i samhälls- och arbetslivet.

Att erbjuda samhällsorientering är ett kommunalt uppdrag och en viktig insats för kommunerna i arbetet med att underlätta nyanländas etablering och delaktighet i det svenska samhället. Sedan 2011 erbjuder kommunerna inom Familjen Helsingborg en gemensam samhällsorientering genom samverkan med Länsstyrelsen i Skåne.

Grundtanken i den nya metoden är att Länsstyrelsen i Skåne likt idag ska bedriva de 60 inledande timmarna. De sista 40 timmarna ska avslutas i egen regi där kommunen bidrar med ett tydligare arbetsmarknadsfokus med lokal förankring och studiebesök. Vi har en unik möjlighet att genom ett gränsöverskridande samarbete mellan kommunerna, myndigheter, det lokala civilsamhället och det lokala näringslivet förankra obligatoriska delarna i samhällsorienteringen i en vardagsnära kontext, med stöd av personal med relevant kompetens.

Publicerad: 8 juni, 2020
Senast uppdaterad: 12 februari, 2024

Effektmål

Ge nyanlända bättre förutsättningar att etablera sig i Helsingborg och i det svenska samhället.

Invånarinvolvering

Invånare har involverats genom behovsanalyser.

 • Drivs av

  Arbetsmarknadsförvaltningen

 • Kategori

  Integration

 • Sektor

  Integration

Kontakt

Namn: Jasmina Cacan
E-post: jasmina.cacan@helsingborg.se