Mäta stadsdelars image

Idé utforskas

Mäta stadsdelars image

Vad?

Vi utforskar nya sätt att mäta hur Helsingborgarna skattar olika stadsdelar och hur detta förändras över tid.

Varför?

Vi arbetar med stadsdelsutveckling och vill kunna mäta hur väl vi lyckas med att höja olika stadsdelars attraktivitet.

Hur?

En stadsdels utveckling kan mätas utifrån olika parametrar. Exempelvis genom fastigheternas avkastningskrav/yield eller socioekonomiska mätetal, så som inkomstnivåer eller sysselsättningsgrad. Men vi vill utforska möjligheten att också mäta mjuka parametrar som är kopplade till människors upplevelse/känsla. Genom att analysera stora mängder data från nätet och människors digitala fotavtryck i en sk en sentimentanalys hoppas vi kunna fånga Helsingborgarnas inställning till olika stadsdelar. Detta skulle i framtiden kunna bli ett alternativ till traditionella enkäter och andra typer av beprövade undersökningar.

Projektet planeras och målet är att genomföra en pilotstudie under hösten 2020.

Publicerad: 6 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 18 april, 2024
  • Drivs av

    Helsingborgshem

  • Teknologier

    AI

  • Sektor

    Offentlig miljö / Områdesarbete / Stadsplanering

Kontakt

Namn: Sinna Broberg
E-post: sinna.broberg@gmail.com