Hälsa

Forskning om ledning av tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

Realiserad

Forskning om ledning av tjänsteinnovation i akutdriven verksamhet

Vad?

Detta projekt handlade om att söka finna nya vägar för ett effektivt integrera och utveckla stödet kring barn och unga. I slutet gav projektet upphov till nya frågor som behöver besvaras.

Varför?

Att stärka förutsättningarna för utsatta barn att som aktiv agent utvecklas och/eller förändra sin livssituation tillsammans med stöd av andra aktörer, såsom skola, socialtjänst med flera, ställer helt nya och annorlunda krav på akutdriven verksamhet i kommuner. Det är därför av avgörande betydelse att verksamhetschefer och ledamöter i social- och skolnämnder förmår hantera de interna spänningar som finns och bejaka nytänkande när aktörer från olika kommunala organisationer och professioner gemensamt ska agera utifrån det enskilda barnets behov och situation. Särskilt nödvändigt är integrerade välfärdstjänster mellan förvaltningar såsom skola och socialtjänst och därigenom mellan professioner som lärare, specialpedagoger, socialsekreterare, handläggare och liknande. Akutdrivna verksamheter i kommuner behöver således se över ledning och organisering, för att finna nya lösningar för stödet till utsatta barn.

I dagens specialiserade och stuprörsorganiserade kommunala förvaltningar finns det dock litet utrymme för förnyelse och innovation av integrerade välfärdstjänster. Innovation av tjänster, i den meningen att resurser kombineras på ett nytt och mer ändamålsenligt sätt, sker ofta ad hoc först när allvarliga situationer uppstår i kommunal verksamhet. Nya lösningar tenderar att prövas i projektform vid sidan av ordinarie verksamhet. Detta utan att ha föregåtts av någon mer omfattande kunskapsinhämtning rörande orsakerna till problemen eller framgångsfaktorer för att hantera dem långsiktigt.

Det finns därför uppenbara behov av ledning av innovation inom akutdriven verksamhet för utsatta barn. Samtidigt finns det begränsad forskning om hur akutdriven verksamhet i kommuner kan utformas för att integrera olika förvaltningar och hur barn kan involveras i sin roll som agent (ansvar för egen utveckling) och aktör (handlingssubjekt) när de inte har samma förmåga till överväganden som vuxna.

Hur?

Vi behöver få syn på alla aktörer som behöver bli delaktiga, och vi behöver även se barnet själv som en aktör med egna resurser och kompetenser. Vi behöver också efterfråga vilket värde vi önskar skapa och försöka agera på den informationen.

Projektet är klart, men resultaten sprids via rapport och workshops, bland annat på SOFs innovationsvecka 2021.

Publicerad: 13 oktober, 2021
Senast uppdaterad: 9 november, 2023

Effektmål

Effekten projektet försöker uppnå är att ändra från grunden hur vi arbetar samskapande runt barns behov av stöd.

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Hälsa

 • Sektor

  Barn och unga / Social innovation

 • Partners

  Lunds universitet / Part

Kontakt

Namn: Pernilla Danielsson
E-post: pernilla.danielsson@helsingborg.se