Digitalisering & Teknik

Digitalt utanförskap

Realiserad

Digitalt utanförskap

Vad?

Digitalt utanförskap (DU) ska förbättra möjligheten för socialförvaltningens målgrupper att använda webben för att söka information, kommunicera med myndigheter och använda e-tjänster.

Varför?

Det finns ett stort behov för alla invånare att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information, kommunicera och göra ärenden på webben. Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång. Det behovet gäller inte minst i många av de grupper som redan lever i någon form av socialt utanförskap.

Hur?

Detta gör vi genom att utbilda personer med egen erfarenhet av socialtjänsten, som i sin tur kan förmedla kunskap och vara instruktörer åt andra brukare på boenden, i föreningslokaler och andra möteslokaler som till exempel bibliotek. Det ger samtidigt en meningsfull sysselsättning för instruktörerna.

Möjligheten att träffa invånare och personer ute på boenden och biblioteken har bromsats på grund av pandemin, då det har varit stängt för utomstående. Projektet lever kvar i mindre format och ambitionen är att ta ett omtag när restriktionerna har lättat

Publicerad: 4 juni, 2020
Senast uppdaterad: 20 juni, 2024

Invånarinvolvering

Instruktörer är medborgare som tidigare varit i kontakt med socialtjänsten

 • Drivs av

  Socialförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Sektor

  Delaktighet / Digitalisering / Integration / Social hållbarhet / Social innovation

 • Partners

  Arbetsmarknadsförvaltningen / Helsingborgs bibliotek / Invånare

Kontakt

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se

Namn: Jennie Pålsson
E-post: jennie.palsson@helsingborg.se