Vad?

Digitalt utanförskap (DU) ska förbättra möjligheten för socialförvaltningens målgrupper att använda webben för att söka information, kommunicera med myndigheter och använda e-tjänster.

Varför?

Det finns ett stort behov för alla invånare att lära sig att använda datorer och mobiltelefoner till att söka information, kommunicera och göra ärenden på webben. Det finns bland annat behov av att kunna betala sina räkningar och söka information om sina barns skolgång. Det behovet gäller inte minst i många av de grupper som redan lever i någon form av socialt utanförskap.

Hur?

Detta gör vi genom att utbilda personer med egen erfarenhet av socialtjänsten, som i sin tur kan förmedla kunskap och vara instruktörer åt andra brukare på boenden, i föreningslokaler och andra möteslokaler som till exempel bibliotek. Det ger samtidigt en meningsfull sysselsättning för instruktörerna.

  • Sektor

    Delaktighet, Digitalisering, Integration, Social hållbarhet, Social innovation

  • Partners

    Arbetsmarknadsförvaltningen, Helsingborgs bibliotek, Invånare

Kontakt

Namn: Jennie Pålsson
E-post: jennie.palsson@helsingborg.se

Namn: Pernilla Kvist
E-post: pernilla.kvist@helsingborg.se