Vad krävs för att skapa en datadriven stad?
Digitalisering & Teknik

Vad krävs för att skapa en datadriven stad?

En smart, hållbar och omtänksam stad använder data både för att förbättra sina verksamheter och för att fatta bättre beslut. ​

Vi behöver utöka våra gemensamma dataset, med data från fler källor, både interna och externa. Öppen, tillgänglig och användbar data är en förutsättning för att skapa en smart, hållbar och omtänksam stad. Hur samlar vi in, tillgängliggör och nyttjar data mer effektivt i verksamhetsutveckling och innovation?

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ kopplade till utmaningen