Utmaning

Hur skapar vi attraktiva bostadsmiljöer för barnfamiljer?

Hur skapar vi attraktiva bostadsmiljöer för barnfamiljer?

Den stora generationen unga vuxna som föddes i slutet på 80-talet och början på 90-talet har nu kommit upp i familjebildande ålder.

Många i gruppen bor i mindre lägenheter men söker nu en bostad i ett barnvänligt område, ofta en villa eller ett radhus. Nyproduktionen av mer familjevänliga bostäder har varit liten i Helsingborg och lämpliga bostäder i det befintliga beståndet frigörs i lägre takt än de efterfrågas. Många söker sig då till näraliggande kommuner där priserna är lägre och utbudet större.

Hur kan vi möta den ökade efterfrågan på villor och radhus och samtidigt hushålla med begränsade markresurser? Hur kan vi planera för familjevänliga bostäder som passar flera olika typer av livssituationer och ekonomiska förutsättningar? Hur kan vi skapa bättre förutsättningar för flyttkedjor?

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Kontakt: Martina.vonTrampe@helsingborg.se

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för: