Hur ser framtidens skola ut?
Lärande och Etablering

Hur ser framtidens skola ut?

Hur ska framtidens skolmiljöer se ut var ska de bedriva sin verksamhet? Hur kan skolor och pedagoger lättare kunna lära av varandra och nyttjas varandras förmågor? ​

I framtidens skola ska kanske resurserna fördelas mer sömlöst och undervisningsmaterialet digitaliseras än mer för lättare distribution. Hur kan vi testa och utvärdera nya digitala metodiker bättre och oftare – t.ex. ett ökat nyttjande av AR/VR som forskning visat är effektivt i undervisningshänseende – utan att göra digitalisering till ett mål i sig, utan mer som ett medel som främjar möjligheterna till lärande.

Kontakt: Cecilia.larsson@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ kopplade till utmaningen