Hur kan vi öka invånarnas trygghet?
Trygghet

Hur kan vi öka invånarnas trygghet?

I Helsingborg är tilliten mellan invånarna lägre än i de flesta jämförbara städer, vilket delvis kan förklara varför invånarnas trygghet också i genomsnitt är lägre.

Forskning visar att en stor del av tryggheten beror på den tillit människor känner till andra invånare i det egna bostadsområdet. Den avgörs i sin tur av den egna livssituationen och hur mycket gemenskap och samhörighet man känner med andra personer i lokalområdet. Hur skapar vi trygga stadsmiljöer och möjliggör gemenskap som stärker tilliten och tryggheten i våra stadsdelar?

Kontakt: karolina.ekerlund@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ kopplade till utmaningen