Hur gör vi stadens utveckling mer demokratisk?
Demokrati

Hur gör vi stadens utveckling mer demokratisk?

Vi behöver öka den demokratiska processen i stadsutveckling och skapa långsiktiga strukturer för dialog och medverkan. ​

Staden behöver få mer effektiva verktyg för tät invånarinvolvering i stadsutvecklingen, för en mer invånarnära och behovsdriven stadsdelsutveckling. Vissa målgrupper engagerar sig i smalare frågor, som berör dem och deras familj mer direkt. Det är idag främst 40-talister som intresserar sig för invånarinvolvering i ett bredare perspektiv. Behovet och nyttan för staden att delta mer direkt i dialogen med medborgarna i olika frågor har ökat. ​

Kontakt: Karolina.ekerlund@helsingborg.se

Brännpunkter

Läs mer om drivkrafterna bakom utmaningen i stadens trend- och omvärldsanalys. I brännpunkterna beskrivs trender i Helsingborgs nära omvärld som påverkar utmaningen på olika sätt.

Globala Mål

Denna utmaning är en del av de globala hållbarhetsmålen för:

Innovationsinitiativ kopplade till utmaningen