Plattform

Municipio: Den öppna webbplattformen för kommuner och offentlig sektor

Municipio: Den öppna webbplattformen för kommuner och offentlig sektor

Municipio är en licensfri webbplattform för kommuner och offentlig sektor. Initiativet till Municipio togs av Helsingborgs stad och sedan 2017 har fler än flertalet kommuner och kommunala bolag valt plattformen. Även om plattformen riktar sig till offentlig sektor, är det en lösning som funkar för de flesta typer av verksamheter.

Municipio är en WordPress-baserad webbplattform med öppen källkod. Det finns bara ett tema som vi kallar 3.0 men det är väldigt flexibelt och anpassningsbart via customizern som gör att det lämpar sig för olika typer av webbplatser. Det går också att bygga helt nya teman om man har behov för det. Det finns också många färdiga moduler i Municipio, som går att använda direkt som de är.

Det finns 290 kommuner i Sverige. Sett till de behov som deras webbplatser ska hantera finns det större likheter mellan kommunerna än skillnader. Visst vore det bra om en kommun som behöver en ny webbplats kan dra nytta av den utveckling som andra kommuner redan har gjort, istället för att börja om från början? Liknande initiativ har funnits länge, till exempel när det gäller att skapa en kommungemensam innehållsstruktur.

Kontakt

Namn: Dennis Camitz
E-post: dennis.camitz@helsingborg.se

Responsiv design och mobile first

Municipio är utvecklat för att fungera bra på alla sorters skärmar med den mobila besökaren i fokus. Det modulära upplägget i plattformen ger redaktörer en bred palett av funktioner som kan adderas på ett skalbart och responsivt sätt.

Tillgänglighet enligt Webbdirektivet

Webbdirektivet gäller redan nu för alla nya sajter och från 23 september 2020 för befintliga sajter för “offentligrättsliga organ”. Plattformen har de senaste åren uppdaterats och förbättrats för att uppnå de krav som ställs och är helt i linje med nivå AA av standarden WCAG version 2.1. Med andra ord är Municipio en utmärkt grund för att bygga tillgängliga webbplatser.

Hög säkerhet med möjlighet till tvåstegsinloggning

Säkerhet på webben är en viktig aspekt och med WordPress i botten finns det goda möjligheter att hålla en hög nivå. Det finns flera bra plugins för ökad säkerhet i form av tvåstegsinloggning för redaktörer, databasbackups och loggning av olika typer av intrångsförsök.

Sökfunktion med synonymer och smart rankning

I flera Municipioinstallationer har den inbyggda WordPress-söken ersatts med en mer avancerad sökfunktion. Med en sådan utvidgning kan besökaren få upp sökförslag som baseras på de mest eftersökta orden, få hjälp med felstavningar, ordböjningar eller synonymer, möjligt att filtrera innehållet utifrån kategorier, hitta innehåll utifrån taggar, hitta innehåll i PDF:er och så vidare. Kort sagt går det att få till en riktigt smart sökfunktion.

Plats- och evenemangsdatabas

En evenemangsdatabas för olika händelser i Skåne - där vem som helst kan filtrera ut och visa upp information från databasens olika evenemang i sina digitala kanaler. Som skånsk kommun eller organisation kan ni även få ett användarkonto till databasen och på så vis själva bidra med, eller hämta ut, innehåll – gratis. Eftersom plats- och evenemangsdatabasen bygger på öppen källkod kan vem som helst hämta och använda koden för att skapa sin egen databas och anpassa den helt efter egna önskemål.

Digital anslagstavla med loggning av publiceringar

Anslagstavlan samlar den information som kommuner, regioner och kommunalförbund måste publicera på sin webbplats och uppfyller de krav som kommunallagen ställer på digitala anslagstavlor. Den finns även möjlighet för administratörer att se historik över tidigare publicerade anslag.

Webbanalys för sällanredaktörer

Genom att använda Matomo som statistikverktyg (en del använder Matomo istället för Google Analytics, andra som komplement) finns även möjlighet att koppla in Content Insights for Editors (CIFE) som ger redaktörer en bra överblick på sidor de ansvarar för. Det kan vara besökarsynpunkter, vilka sidor som är fått flest besök, behöver uppdateras eller kanske har någon teknisk brist, som t.ex. länkar som inte längre fungerar.

Feedbackfunktion

Som redaktör kan man slå på möjligheten för besökare att lämna synpunkter på en sida, det kan vara både positiv eller negativ kritik, samt tillhörande kommentarsmöjlighet.