Vi på Hbg Works började utforska vad som låg bakom de lösdrivande kundvagnarna, genom intervjuer med butiksägare, boende och kvartersansvariga. Som alltid var helhetsbilden mer komplex än vad vi trott och de olika gruppernas behov och perspektiv var ibland motstridiga. Pandemin gjorde det svårt att mötas med människor i området under utforskningsfasen. Därför beslutade vi att göra ett test, utan att ha alla svar på förhand. Testet skulle bli ett sätt att fortsätta undersöka behoven. Researchen pekade mot att det fanns ett behov att transportera matkassar, möbler, sopor och annat i området, så vi utgick ifrån det. 

Nu testar vi ett “vagnbibliotek” ett gäng lånevagnar i olika format – skrindor, cykelkorgar, dramatenvagnar och kärror. Den som vill låna en vagn tar sig till någon av de tre vagnparkeringarna i området, skannar en QR-kod för att få koden till kodlåset som sitter på vagnen. Sedan får vagnen lånas i max en dag. Och hur går det då? Vagnbiblioteket har fått positivt gensvar och vi kan se att vagnarna lånas genom att vi kan spåra dem med hjälp av så kallade airtags. 

Arbetet med de lösdrivande kundvagnarna visar hur vi på Hbg Works jobbar designdrivet, med behovet som kompass. Med lånevagnarna möter vi inte bara de boendes behov av att transportera saker. Förhoppningen är också att kundvagnarna i större utsträckning blir kvar i butiken och de kvartersansvarigas merarbete i form av insamlandet av lösdrivande kundvagnarna ska minska. Samtidigt är vagnbiblioteket lika mycket ett “triggermaterial” något att utforska behov och förutsättningar med, att reagera på, och att mötas kring för boende och andra aktörer i området som i sin tur kan leda vidare till helt andra lösningar och samarbeten.

Så här har vår arbetsprocess sett ut hittills 

1. UTFORSKAT: Försökt förstå situationen och utforskat behoven

Kartläggning av olika aktörer: boende, trivselshopparen, bilisten, kvartersansvarig, butiksägare, helsingborgshem
Intervjuer och samtal med boende och andra aktörer 
Observation & service safari: Vi testade att vara användaren, dvs vi handlade mat och körde kundvagnar genom Drottninghög. Skramligt värre!

2. FOKUSERAT: Vad har vi upptäckt?

Vilka upptäckter leder oss vidare i designarbetet?

3. SKAPAT: Vi har genererat idéer utifrån våra upptäckter

4. TESTAT: Vi testar idén

Vi provar ett vagnbibliotek som ett led i att fortsätta lära och utforska.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *