Lägg upp ditt innovationsevent!

Här kan du lägga upp event som rör innovation och utveckling.

Våra riktlinjer

Evenemang som skickas in ska uppfylla dessa riktlinjer för att blir godkända:

  • vara av informations-, utbildning- eller inspirationskaraktär och handla om innovation och transformation
  • vara datum och tidsbestämt
  • antingen äga rum i Helsingborgs kommun eller vara möjligt att deltaga digitalt

Vi publicerar inte evenemang av dessa typer

  • enskilda företags eller föreningars evenemang
  • politisk eller religiös propaganda