Lägg upp ditt innovationsevent!

Här kan du lägga upp event som rör innovation och utveckling.

Våra riktlinjer

Evenemang som skickas in ska uppfylla dessa riktlinjer för att blir godkända:

  • vara av informations-, utbildning- eller inspirationskaraktär
  • vara datum och tidsbestämt (endags)
  • vara öppna för alla i sin yrkesroll. Om endast öppet för medlemmar, ska det vara möjligt att bli medlem
  • antingen äga rum i Helsingborgs kommun eller vara möjligt att deltaga digitalt

Vi publicerar inte evenemang av dessa typer

  • enskilda företags försäljning
  • politisk eller religiös propaganda
  • fåtal platser
  • kurser som pågår under en period.