Vad?

Bokningsbara tält med plexiglas där nära och kära kunde mötas under besöksförbudet på vårdboenden. Tälten möblerades med bekväma stolar och bord för trevliga möten, men också en plexiglasskiva som skyddade mot smittspridning under coronapandemin.

Varför?

Under coronapandemin var det tillfälligt besöksförbud på vårdboenden, något som drabbade både hyresgäster och anhöriga. Telefon- och videosamtal kan i många fall minska saknaden men många ville ändå ses på riktigt.

Hur?

Lösningen var enkel, och gick snabbt att få plats. Besökstältet utrustades med plexiglasskärmar som skydd mot smittspridning och gick att bokas digitalt. Lösningen godkändes av Folkhälsomyndigheten.

Effektmål

Färre inställda möten mellan anhöriga och boende

Effektmål

Minskad stress bland boende

Invånarinvolvering

Lösningen testades och genomfördes tillsammans med boende och anhöriga

Kontakt

Namn: Johan Müllern-Aspegren
E-post: johan.mullern-aspegren@helsingborg.se