Vad?

Helsingborgs fjärrvärmenät är 56 mil långt och utrustas med digital teknik för statuskontroll. Via SAB-enheter (Smart Active Box) i nätet registreras akustiska signaler och data från sensorer för direkt och framtida analys. Avancerad dataanalys görs av de inspelade ljudfilerna och resultatet blir läcklokalisering samt statusbedömning/tillståndsanalys på ledningarna. Detta ger en bild över akuta och framtida underhållsbehov i nätet där de äldsta delarna är från 1964.

Varför?

Underhållet av fjärrvärmenätet kan ske planerat. Det är smartare och billigare (och bättre för kunderna) jämfört med akuta insatser. Underhållet kan riktas mot de delar av nätet som faktiskt behöver åtgärdas, medan delar som är i gott skick – även om de är gamla – kan lämnas orörda. Det ger ett effektivt utnyttjande av tillgängliga underhållsresurser och -budgetar.

Hur?

Smart Active Box i kombination med avancerad ljudanalys avslöjar när hållfastheten i ledningarna minskat under kritisk nivå.

  • Teknologier

    Automatisering/RPA, Energiteknik

  • Sektor

    Data, Digitalisering, Energi

Kontakt

Namn: Magnus Ohlsson
E-post: magnus.ohlsson@oresundskraft.se