Digitalisering & Teknik

Förebyggande underhåll för en resurseffektiv stad

Skalas upp

Förebyggande underhåll för en resurseffektiv stad

Vad?

Hur får en stad sina underhållsresurser att räcka till mer? Svaret stavas förutseende underhåll där smart teknik visar var underhållsinsatser behövs. I Helsingborg förses både fjärrvärmenätet och elnätet med digital teknik för statusövervakning och fellarm. Via SAB-enheter (Smart Active Box) i näten registreras data i form av akustiska och elektriska signaler från utplacerade sensorer. Efter analys kan felpunkter, potentiella problem och ledningsstatus bedömas. Tekniken ger snabbare felsökning, kortare avbrottstider, mindre akutinsatser och effektivare användning av underhållsresurser.

Varför?

Underhållet av fjärrvärme- och elnäten kan ske planerat vilket är mer kostnadseffektivt – och bättre för kunderna – jämfört med akuta insatser. Underhållet kan riktas mot de delar av nätet som faktiskt behöver åtgärdas, medan delar som är i gott skick, även om de är gamla, kan lämnas orörda. Det ger ett effektivt utnyttjande av tillgängliga underhållsresurser och -budgetar.

Hur?

Smart Active Box, linjesensorer och Smart Cable Guard i kombination med avancerade analyser visar felpunkter och potentiella problem, till exempel läckage, strömavbrott, minskade hållfasthet i fjärrvärmeledningar och onormala urladdningar i elledningar.

Publicerad: 13 oktober, 2020
Senast uppdaterad: 9 november, 2023
 • Drivs av

  Öresundskraft

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  Automatisering/RPA / Energiteknik

 • Sektor

  Data / Digitalisering / Energi

Kontakt

Namn: Magnus Ohlsson
E-post: magnus.ohlsson@oresundskraft.se

Namn: Magnus Sjunnesson
E-post: magnus.sjunnesson@oresundskraft.se