Energismart sjukhus

Testas som pilot

Energismart sjukhus

Vad?

Projekt om Energy Improvement Districts/EU-projekt på Helsingborgs Lasarett. Öresundskraft har gått samman med Region Skåne för att utveckla och realisera ett energismart sjukhus på Helsingborgs Lasarett, vilket just nu byggs om och till. Projektet är en del av EU-projektet Baltic Smart City Area for the 21st century, och del-finansieras av EU-programmet Interreg Östersjön. Inom projektet utformas och testas konceptet Energy Improvement District, som syftar till att finna sektorsöverskridande incitament till att energieffektivisera stadsdelar. Detta som del i att uppnå EU’s energimål och begränsa den globala uppvärmningen. Under H22 är detta initiativ dels starkt kopplat till governance och högintressant för andra typer av stora fastigheter som framtidsäkrar sina energisystem.

Händelser under expo: Sitevisit, events, konferenser för kunskapsutbyte, vi försöker också se på möjlighet för invånarna.

Publicerad: 9 juni, 2020
Senast uppdaterad: 24 maj, 2024
 • Drivs av

  Öresundskraft

 • Teknologier

  Miljöteknik

 • Sektor

  Energi / Fastighet

 • Partners

  Region Skåne

Kontakt

Namn: Anna Sundberg
E-post: Anna.Sundberg@oresundskraft.se