Vad?

En park som är för mörk, den där gångtunneln som känns oinbjudande, en övergiven lagerlokal med klotter, mörka betonghus och den där lekparken som ingen gjort något med på 40 år. Detta är platser som dem flesta kan känna igen, platser många passerar dagligen och som kanske ligger i det området du bor i. Genom projektet Block By Block får deltagarna navigera i en tredimensionell avbild av det områden likt ovan nämnda. I denna tredimensionella värld uppmuntras deltagarna att på nya kreativa sätt, försöka tackla svåra frågor och problem som trygghetsskapande, inkludering, hållbarhet, miljö och innovation.

Varför?

För många deltagare kommer detta vara en av dem första gångerna som dem på ett offentligt sätt uttryck sin åsikt om utmaningar och problem i sitt närområde. Förutom att deltagarna direkt får chans att påverka och ta ägandeskap, bygger detta broar mellan invånarna, gamla som unga – och stadsofficiella där dem tillsammans på icketraditionellt sätt kan transformera områden med utvecklingspotential till det bättre. Deltagarna blir själva arkitekter och planerare och kan på så vis säkerställa och presentera de idéer och behov som finns.

Hur?

Genom att navigera i en tredimensionell avbildning av sin hemort, får deltagarna möjlighet att uttrycka sig på nya och kreativa sätt lösa problem och ta ägandeskap över sitt bostadsområde. I processen lär dem sig tekniska färdigheter, hållbar energi och får en chans att praktisera idéer till verklighet. Projektet genomförs tillsammans med en workshopledare men ger utrymme för deltagarna att utveckla, leda och skapa på egen hand. Projektet är sedan tidigare globalt testat med mycket goda resultat – nu är det vår tur!

Kontakt

Namn: Serkan Erol
E-post: serkan.erol@helsingborg.se

Namn: Malin Marksell
E-post: malin.marksell@helsingborg.se