Digitalisering & Teknik

100 000 timmars hackande för den omtänksamma staden

Realiserad

100 000 timmars hackande för den omtänksamma staden

Vad?

Under 34 dagar samlar Hex22 människor för att med tekniken som hävstång leka, lära och bygga de lösningar som kan fixa välfärden och göra världen till en bättre plats. Alla som vill något är välkomna att delta i eller arrangera föreläsningar, utbildningar, workshops, hackathons, knytkonferenser eller något helt annat. Arbeta hårt, ha kul, hitta vänner för livet – och gör stor skillnad.

Varför?

Världen står inför många utmaningar, och med teknik och digitalisering finns oändliga möjligheter att skapa skalbara lösningar som bidrar till att världen blir en bättre plats.

Helsingborg har kommit långt i sin innovationsresa men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Många av de utmaningar vi försöker lösa är inte unika för Helsingborg, utan finns i städer över hela Sverige. Genom att samarbeta med ett brett spektrum av aktörer från privat och offentlig sektor vill vi både utveckla nya lösningar och bygga en grund för fortsatt samarbete i framtiden.

Hur?

För att åstadkomma detta, för Hex22 samman människor under 34 dagar, för 100,000 timmars hackande.

Oavsett om en vill hacka någon av samhällets stora utmaningar genom att bygga och testa idéer, utforska utställningar och lyssna till föreläsningar för att hacka ens egna synsätt eller vara en del i ett evenemang för att hacka ens nätverk – blir Hex22 en kraftsamling på en nivå som aldrig tidigare skett i Sverige.

Hex22 äger rum på Hetch i Helsingborgs nya stadsdel Oceanhamnen och streamas online för den som vill delta digitalt. Dag och natt, varje dag, under (nästan) hela H22.

Nördar och makthavare, företag och offentlig sektor, alla som vill medverka till att förbättra världen – alla är välkomna att delta, genom att organisera eller vara delaktig i ett smörgåsbord av planerade och spontana pop-up-aktiviteter.

Läs mer här.

Slutrapporten för Hex22 finns under Filer.

Publicerad: 14 januari, 2022
Senast uppdaterad: 18 april, 2024

Effektmål

Under Hex22 kommer det skapas och testas olika lösningar som är kopplade till stadens utmaningar

Resultat

Mängden aktiviteter som fokuserade på att skapa lösningar tillsammans var få jämfört med andra typer av aktiviteter som samtal, diskussioner, workshops etc. De aktiviteter som hade som mål att skapa lösningar var mycket fokuserade på ett antal olika utmaningar för staden. Då det inte fanns så mycket tid att testa lösningar under själva Hex22, planerar de flesta aktörer att göra det under sommaren/hösten 2022, och vissa tar idéer vidare för att testa dem skarpt.

Effektmål

Hitta nya former för att jobba tillsammans med andra aktörer (kommuner, näringsliv, invånare etc.)

Resultat

Mellan den 30 maj och 20 juni genomfördes 44 enskilda aktiviteter från 27 olika aktör inom ramen för Hex22. Under dessa aktiviteter hade vi cirka 1900 deltagare samt ett stort antal besökare som kom in för att titta runt på vad vi gjorde.

Invånarinvolvering

Många olika personer från näringsliv, organisationer och andra grupper kommer att vara involverade under Hex22 och framtida arrangemang.

 • Drivs av

  Stadsledningsförvaltningen

 • Kategori

  Digitalisering & Teknik

 • Teknologier

  AI / AR / Blockchain / IoT / Machine Learning / VR

 • Estimerad budget

  500000 kr

 • Kostnad hitintills

  402000 kr

 • Partners

  HETCH

Kontakt

Namn: Max Larcombe
E-post: max.larcombe@helsingborg.se

Namn: Elin Heideman
E-post: elin@hetch.se