Du är klar med workshoppen, snyggt jobbat!

Medan det är viktigt att planera och genomföra workshoppen på ett effektivt sätt, så är det minst lika viktigt att veta vad du ska göra sedan.

Här följer några förslag.

1. Följ upp resultatet

Vad kom ni fram till under workshoppen?

  • Kanske föreslog någon vad som kan vara nästa steg
  • Antagligen fick flera deltagare saker att göra.
  • Kanske kom deltagarna med idéer som behöver utvecklas vidare.

Förhoppningsvis har ni ett tydligt nästa steg och någon eller några deltagare som brinner för att ta det vidare. Nästa steg i processen kan vara att fortsätta undersöka utmaningen eller att hitta lösningar den.

Följ upp workshoppen genom att dela en summering av vad ni gjort, vad ni kom fram till och vad som är nästa steg. Ta med vem som är ansvarig för vad och vilka deadlines som finns.

Du kan också överväga att skapa en ny kanal i Teams för att hålla koll på arbetet och möjliggöra för alla att följa framstegen och bidra.


2. Ta det vidare

Om dina kollegor är intresserade av att jobba vidare med en eller flera utmaningar så är ett möjligt nästa steg att följa guiden Jag har en utmaning.

Det är en steg för steg-guide som hjälper dig att gå ifrån en utmaning till att ha tagit fram en idé till lösning och testat den med en enkel prototyp.

Så väl individuella medarbetare som grupper kan följa guiden. Instruktionerna är enkla och tydliga att följa, även om du har liten eller ingen erfarenhet av denna typ av process tidigare.

Försök dig på det och om du stöter på problem eller fastnar så kan du få hjälp av innovationsgruppen nedan.


3. Få stöd och hjälp av din innovationsledare

Det finns hjälp och stöd att få av en innovationsledare på din förvaltning och på Hbg works. Du hittar en lista på stadens innovationsledare här.

De kan hjälpa dig med idéer, inspiration och förslag på vad du kan göra härnäst och är en bra källa till information om vad som händer på innovationsområdet både inom och utom din förvaltning.

Innovationsledarna är också delaktiga i att göra innovationspengarna tillgängliga för din förvaltning. De kan förklara hur processen går till för att pitcha en idé och be om finansiering för den.